Ako sa duchovne osviežiť - 25. február - evs.sk

Zamyslenia

Ako sa duchovne osviežiť – 25. február
25. februára 2023
Play

 „… povedal im: Poďte za mnou a urobím vás rybármi ľudí!“ (Mt 4:19)

Nie som veľký rybár, ale pred rokmi som bol na Aljaške a išiel som s priateľmi na rybačku na kráľovského lososa. Bol som s veľmi skúsenými rybármi, ktorí vedeli, čo robia, ja som však ani len netušil, ako nastražiť háčik.

Spýtal som sa nášho sprievodcu: „Ako zistíš, že máš skutočný záber?“  „Spoznáš to,“ povedal.

Netrvalo dlho, kým sa môj prút pohol a na vlasci som mal kráľovského lososa. Navíjal som, až sme nakoniec mali rybu vedľa lode. A potom sa odtrhla. Hovoríme o tej, ktorá nám ušla, ale v mojom prípade sa to naozaj stalo.

Ježiš povedal Šimonovi Petrovi a Ondrejovi: „Poďte za mnou a urobím vás rybármi ľudí!“ (Mt 4:19) Doslovný preklad tohto slovného spojenia je „chytať živých ľudí.“

Zo šírenia evanjelia plynie určité šťastie. V Prísloviach 11:25 sa píše: „Dobročinný človek bude bohato nasýtený, kto občerství, bude občerstvený.“ Keď oslovujeme druhých, keď sa zameriavame na niekoho iného, duchovne nás to osviežuje.

Ježiš povedal: „Dávajte a bude vám dané. Mieru dobrú, natlačenú, natrasenú a vrchom nasypanú dajú vám do lona; lebo akou mierou meriate, takou vám bude namerané.“ (L 6:38 ). Povedal tiež: „Blahoslavenejšie je dávať, ako brať.“ (Sk 20:35)

Koho teda Boh povolal, aby hlásal evanjelium? Všetkých nás. V pôvodnom jazyku Ježiš Veľké poverenie v Matúšovi 28:19-20 adresoval všetkým, nielen kazateľom, pastorom a misionárom.

Boh nás všetkých povolal, aby sme išli do celého sveta a hlásali evanjelium.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.