Vylieč stratu odvahy - 6. september - evs.sk

Zamyslenia

Vylieč stratu odvahy – 6. september
6. septembra 2022
Play

„Očakávaj na Hospodina! Pevný buď! Nech je zmužilé tvoje srdce a očakávaj Hospodina!“ (Ž 27:14)

Strata odvahy nie je nič nové. Mnoho veľkých biblických postáv v istom momente stratilo odvahu. Mojžiš na Sinajskej púšti; Eliáš, keď počul, že Jezábel ho hľadá, aby ho zabila; a Dávid, keď sa proti nemu vzbúril jeho syn Absolón. Strata odvahy je stará ako svet.

Mnohokrát má strata odvahy svoj dôvod. Často prichádza, keď sa niečo neudeje tak, ako sme chceli, keď sa veci vyvinú inak. Strata odvahy je protipólom viery. Satan si to používa ako nástroj, aby maril Božie dielo v tvojom živote. Strata odvahy zaslepuje náš zrak voči Božej milosti a spôsobuje, že si všímame len nepriaznivé okolnosti.

Nikdy som nestretol niekoho, kto každodenne trávil čas v modlitbe a štúdiu Božieho Slova, bol silný vo viere a stratil by niekedy odvahu na veľmi dlhý čas.

Modlitba dňa

Pane, keď nemám odvahu, odstráň slepotu mojej váhavej viery. Si so mnou vždy. Odpusť môjmu nevďačnému srdcu.

Billy Graham

Billy Graham sa narodil v roku 1918 v USA. Vo svojich 15 rokoch svoj život odovzdal Bohu. Skrze evanjelizačné zhromaždenia zasiahol posolstvom o Ježišovi Kristovi viac ako 215 miliónov ľudí vo vyše 185 krajinách sveta.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.