Autorita Písma - 13. jún - evs.sk

Zamyslenia

Autorita Písma – 13. jún
13. júna 2022
Play

„… tak bude moje slovo, ktoré vychádza z mojich úst: nenavráti sa ku mne prázdne, ale vykoná, čo sa mne páči, úspešne spraví, na čo ho posielam.“ Izaiáš 55:11

Keď rozmýšľam nad kázňami Billyho Grahama počas tých rokov, prichádza mi na myseľ jedno: vždy citoval Bibliu. Koľkokrát sme počuli Billyho Grahama povedať: „A Biblia hovorí…“? Vždy som to mal na ňom rád. Poznal autoritu Písma.

Petrovo posolstvo na deň Letníc bolo podobne úžasné, pretože bolo biblické. Citoval Joela 2:28-32 spamäti a tiež Žalmy 16 a 110. Peter sa zjavne naučil spamäti veľké časti Písma. Každý kresťan, ktorý za niečo stojí, by mal byť schopný okamžite sa postaviť a jasne formulovať posolstvo evanjelia aj bez poznámok.

Prečo? Lebo jedného dňa sa môžeš ocitnúť v situácii, keď budeš potrebovať rýchlo predložiť evanjelium a vedieť povedať: „Takto sa môžeš zmieriť s Bohom a vložiť svoju vieru v Ježiša Krista.“

Potrebujeme poznať Písmo. Neviem dostatočne zdôrazniť, aká dôležitá je Biblia, keď sa delíš o svoju vieru. Ako hovorí Izaiáš 55: „Lebo ako dážď a sneh padá z neba, a nevracia sa tam, ale napája zem, … tak bude moje slovo, ktoré vychádza z mojich úst: nenavráti sa ku mne prázdne, ale vykoná, čo sa mne páči, úspešne spraví, na čo ho posielam.“ (v. 10-11)

Musíme používať Písmo, keď šírime evanjelium. Ako umelci vedia používať pero a štetec (dnešní počítačové programy), ako kuchári vedia používať nože a kuchynské náčinie, ako vojaci vedia používať zbrane, tak my musíme vedieť, ako používať Božie Slovo.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.