Bezkonkurenčný Ježiš - 30. máj - evs.sk

Zamyslenia

Bezkonkurenčný Ježiš – 30. máj
30. mája 2024
Play

„Z Neho aj vy ste v Kristovi Ježišovi, ktorého nám Boh učinil múdrosťou a spravodlivosťou a posvätením a vykúpením“ (1K 1:30)

Stále viac a viac si začínam uvedomovať pravdu, že ľudia ovplyvňujú ľudí v rovnakej miere ako myšlienky. Sila osobnosti je veľká. Človek by našiel mnoho príkladov, ktoré by potvrdzovali, že osobnosť je mnohokrát vplyvnejšia než samotná myšlienka. Platí to aj v prípade kresťanstva. Tajomstvo moci kresťanstva nie je v jeho morálke. Nie je v kresťanských myšlienkach či filozofii, hoci kresťanstvo má súbor filozofických myšlienok. Tajomstvo kresťanstva sa ukrýva v Osobe, ktorou je Pán Ježiš Kristus. Ľudia objavili ďalšie filozofické a morálne systémy, no druhého Ježiša Krista nenašli. Nikto v histórii sa mu nemôže rovnať.

Modlitba dňa

Pane Ježiši, pomôž mi ukryť svoju osobnosť do Tvojej, keď rozprávam druhým o Tvojej láske.

Billy Graham

Billy Graham sa narodil v roku 1918 v USA. Vo svojich 15 rokoch svoj život odovzdal Bohu. Skrze evanjelizačné zhromaždenia zasiahol posolstvom o Ježišovi Kristovi viac ako 215 miliónov ľudí vo vyše 185 krajinách sveta.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.