Blahoslavený, kto bdie - 28. máj - evs.sk

Zamyslenia

Blahoslavený, kto bdie – 28. máj
28. mája 2021
Play

To sú duchovia démonov, ktorí robia znamenia. Vychádzajú ku kráľom celého sveta, aby ich zhromaždili do boja vo veľký deň všemohúceho Boha. Zjavenie Jána 16:14

Keď‘ hriech vstúpil do sveta, spolu s ním sa objavila aj nenávisť. Jedna vojna strieda druhú a druhá svetová vojna nebude posledná veľká vojna. Po celom svete sa milióny ľudí obávajú ďalšej vojny, ktorej dôsledky budú väčšie, ako si dokážeme predstaviť. Ľudia dúfajú, že ak dostatočné množstvo ľudí si bude želať mier, vojna nebude. Táto nádej sa však rozplynie. Božie slovo hovorí, že vojnu spôsobujú diabolskí duchovia. Týchto zlých duchov ovláda satan. Pán Ježiš o ňom hovorí, že prichádza, len aby kradol, zabíjal a hubil. Satan má duchovné sily zla v nebeských sférach ako spolupáchateľov. Tieto sily nedovolia, aby ich poviazala akákoľvek ľudská túžba po mieri. Len jedno meno ich robí bezmocnými, je to meno Ježiš. Ak by Ho svet poznal a otvoril sa Jeho slovu a duchu, nasledoval by niekoho, kto je silnejší ako ten najsilnejší a snaha démonov vojny by bola zbytočná. Svet však Ježiša nepozná. Väčšina ľudí k Nemu pristupuje s nenávisťou, akou Ho napadli na Veľký piatok. Svet bude nasledovať diabla, ktorý je kniežaťom tohto sveta. Preto sa zlým duchom podarí zhromaždiť všetkých kráľov sveta do vojny. Nezvyčajné je, že táto vojna sa nazýva veľkým dňom všemohúceho Boha. Úmyslom zlých duchov nebolo podporiť takýto deň. Keď‘ sa pohár hriechu naplní, stane sa z neho bič v Božích rukách. Nastane hodina, keď‘ Boh bude musieť tento bič použiť. Podľa Jeho zákona človek bude žať, čo zasial. Svet si nemôže zvoliť satana za svojho pána bez toho, aby ho nemusel poslúchať. Ako má Božie dieťa čeliť tejto hroznej realite? Boh nechce, aby sme o tom nevedeli. Vo verši, ktorý nasleduje po slovách o duchoch démonov, Pán hovorí: „Ajhľa, prichádzam ako zlodej! Blahoslavený, kto bdie a chráni si rúcho, aby nechodil nahý a nebola zjavná jeho hanba!“

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.