Ježiš naplnil všetku spravodlivosť - 27. máj - evs.sk

Zamyslenia

Ježiš naplnil všetku spravodlivosť – 27. máj
27. mája 2021
Play

„Ale Ježiš mu povedal: Nechaj to teraz! Lebo tak sa nám sluší naplniť teraz všetku spravodlivosť. Povolil Mu teda.  Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody, a hľa, otvorili sa nebesá a videl Ducha Božieho, ktorý zostupoval ako holubica a prichádzal na Neho. A hľa, z neba bolo počuť hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo.“ Evanjelium podľa Matúša 3:15-17

„Nechaj to teraz“ – hovorí Pán Ježiš Krstiteľovi, keď Ho odmietol pokrstiť. Dôležité je slovo teraz – znamená, že je to len teraz, jediný raz. To, čo sa stalo počas Ježišovho krstu, to sa nestalo nikdy predtým, a nebude sa už ani nikdy opakovať! Teraz sa to musí stať, lebo týmto spôsobom sa sluší, aby Ježiš a Ján naplnili všetku spravodlivosť.

’Všetka spravodlivosť’ – to je to, čo je spravodlivé – je výrazom pre Boží svätý zámer k spaseniu – zámer, ktorý mal Boh u seba predtým, než stvoril nebo, zem a človeka. ’Sluší sa’, to v Božom Slove vyjadruje začať Boží zámer, uskutočniť to, čo Boh rozhodol. (Žid 2:10)

Ten Bezhriešny sa musí zúčastniť krstu hriešnikov k vyznaniu vín, aby sa Boží zámer spasenia mohol uskutočniť!
Aj keď Ján zo začiatku úplne nerozumie významu Ježišových slov, neodporuje Ježišovi, aby bol pokrstený a teraz to necháva tak, vyhovie Ježišovej prosbe. A tak vstupuje Ježiš do Jordánu a je pokrstený krstom hriešnikov!

Vtedy začína Ján chápať, že tento Bezhriešny práve vyznáva hriechy! Ježiš vyznáva hriech celého sveta ako svoj!

On, ktorý je narodený pod zákonom, prišiel na tento svet, aby vykúpil tých, ktorí sú pod zákonom. (G 4:4–5) Vyznáva sa zodpovedným pred Bohom za všetky prestúpenia od prvého do posledného človeka.

Vtedy Ján úplne chápe, kto Pán Ježiš je! Odvtedy naňho ukazuje a hovorí: „Ajhľa Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta!“

To, k čomu sa Pán Ježiš v krste priznal, bolo dokonané na kríži na Golgote. Ježišov krst priamo súvisí s ostatným Jeho dielom spásy. S Jeho smrťou, zmŕtvychvstaním a vstúpením na nebo. Zastav sa nad tým a povedz si: V Jordáne vyznal Pán Ježiš moje hriechy ako Jeho a na Golgote za ne trpel svojou vlastnou krvou! Takto odstránil Pán Ježiš moje hriechy spred svätej Božej tváre!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.