Ako dosiahnuť spokojnosť - 5. september - evs.sk

Zamyslenia

Ako dosiahnuť spokojnosť – 5. september
5. septembra 2021
Play

„Nehovorím to preto, že mám nedostatok; lebo ja som sa naučil pristať na tom, čo mám.“ F 4:11

Psychológ, ktorý skúmal, čo vedie k spokojnosti, pozoroval: „Keď ľudia usilujú o určitý stupeň blahobytu a myslia si, že ich urobí šťastnými, potom čo ho dosiahnu, si naň čoskoro zvyknú a v tom momente začnú túžiť po ďalšom stupni príjmu, majetku alebo zdravia.“

Dostávať viac neprináša viac spokojnosti. Tí, čo zarábajú tisíce dolárov, si myslia: „Keby by som bol milionár.“ Milionár si myslí: „Keby som len bol bilionárom.“ Stále to tesne uniká.

V epištole cirkvi vo Filipách Pavol povedal, že spoznal tajomstvo spokojnosti. A čo je zaujímavé, keď to napísal, zažíval nepriaznivé okolnosti. Nevoľkal si na nejakej pláži v stredozemí a nejedol falafel. Bol väzňom Ríma. Čakala ho neistá budúcnosť. A predsa mnoho písal o radosti, šťastí a spokojnosti.

Ako je to možné? Odpoveď ukrýva slovo, ktoré Pavol použil a znovu a znovu sa k nemu v epištole vracal: myseľ. To nás vedie k jednoduchej pravde: Tajomstvo spokojnosti spočíva v spôsobe, ako veriaci rozmýšľa. Nespočíva v tom, ako sa veriaci cíti, lebo emócie sú menlivé. Nezakladáme spokojnosť na tom, ako sa cítime, zakladáme ju na tom, ako rozmýšľame.

Môj priateľ Max Lucado to vyjadril takto: „Dobrý život nezačne vtedy, keď sa zmenia okolnosti, ale vtedy, keď sa zmení náš postoj voči nim.“

Pavol zažil šťastie a zdravie, rovnako aj chorobu a slabosť. Výšiny i pády. Pre niektorých bol hrdina, pre iných darebák. Ale naučil sa to. Spokojnosť nie je výsledkom prekonania okolností. Naopak, pochádza z toho, že sa s nimi naučíme žiť.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.