Boh opustil Ježiša namiesto teba - 4. september - evs.sk

Zamyslenia

Boh opustil Ježiša namiesto teba – 4. september
4. septembra 2021
Play

„Vskutku, Ty si Boh, ktorý sa skrýva, Spasiteľ, Boh Izraela.“ Izaiáš 45:15

Keď ťa Boh vedie do ťažkostí a trápenia, nedokážeš pochopiť Jeho cesty. V temnote výčitiek svedomia sa môže zdať, že ťa Boh opustil. Môžeš plakať a modliť sa, ale odpoveď neprichádza.

Počuj, čo hovorí Božie slovo: Boh sa pred tebou skryl, ale to neznamená, že ťa opustil. Nevidíš Ho, ale je stále s tebou. Nepočuješ Ho, ale On počuje každý tvoj vzdych.

Boh sa skrýva. Robí to, aby ťa zachránil. Boh vedie svoje deti na cesty, kde to môže vyzerať, že odišiel. Robí to, aby im v srdci vzbudil hlbokú túžbu po Ňom.

Boh ťa chce objať. Ale ty si zvláštne dieťa. Dovolíš Mu, aby ťa zachránil, iba keď si v tiesni. Preto sa Boh pred tebou načas skrýva.

Ak sa Boh v tvojom živote stáva skrytým Bohom, si v Božej škole. Je ťažké tam byť, no zároveň je to požehnaním. Boh ťa vychováva, aby ťa pritiahol k sebe. Nechá okolo teba padnúť tmu, aby ťa mohol viesť do svojho nádherného svetla.

Neskôr to uvidíš. Tým, že sa Boh pred tebou skryl, znovu ťa požehnal, keď sa ti opäť zjavil. Nemal si nič. Bol si nesmierne chudobný. Potom ale prišiel Boh ako Spasiteľ. Vtedy sa ti otvorili oči a videl si, že aj keď bol Boh skrytý, obkľučoval ťa zôkol-vôkol.

Ježiša Boh opustil. Bol opustený namiesto teba. Ak si bezmocný hriešnik, ktorý vo svojej biede priľne k Nemu, nikdy nebudeš musieť volať: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ Ježiš tak volal namiesto teba.

Mal by si vedieť, že keď sa Boh pred tebou načas skryje, je to preto, aby ťa zachránil. Boh prichádza k tebe s celým bohatstvom svojej milosti. Môže sa stať, že pritom stratíš niečo tu na zemi, ale nie vo vnútri. Tvoj Spasiteľ používa ťažké dni života, aby ťa priviedol do neba. Ten deň je pred tebou — deň, keď stretneš Hospodina so slovami: „Pán môj a Boh môj!“

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.