Duch a život - 3. september - evs.sk

Zamyslenia

Duch a život – 3. september
3. septembra 2021
Play

Duch je, ktorý obživuje, telo nič neosoží. Reči, ktoré som vám hovoril, sú duch a život.“ Evanjelium podľa Jána 6:63

Telo – starý človek je to, čo vidíme v sebe, vo svojej podstate. Nie je užitočné na nič. Je nemožné byť a žiť ako kresťan na základe našej prirodzenej podstaty. Nemá ani zmysel namietať, že sme predsa stvorení na Boží obraz, a tak musíme v sebe mať predpoklady na to, aby sme to dokázali.

Kvôli pádu do hriechu sme stratili Boží obraz v nás. Všetky predpoklady pre duchovný život sa stratili. Hovorí to sám Pán Ježiš. Nepohoršujme sa teda na tom tak, ako sa pohoršovali mnohí v Jeho dobe.

„Duch je, ktorý obživuje.“ Pán Ježiš hovorí o Božom Svätom Duchu, a nie o duchu človeka. On vytvára nový život u tých, ktorí veria v Pána Ježiša. Skrze Neho dostávame podiel na božskej prirodzenosti. (2Pt 1:4) Vtedy máme predpoklady na to, aby sme žili s Bohom a konali Jeho skutky.

Ako sa to môže stať? Pán Ježiš odpovedá: „Reči, ktoré som vám hovoril, sú duch a život.“ (J 6:63)

Nehovorí, že Jeho reči hovoria o duchu a živote, ale že sú duch a život. Prijať Pána Ježiša znamená prijať Ducha Svätého a večný život!

Ale nikto to nerobí, kým ešte stále má vieru v seba samého, čo môže dosiahnuť a čo môže urobiť pre Boha na základe svojich vlastných predpokladov a schopností.
Preto je nutné skloniť sa pred Ježišovou rečou o tom, že telo nič neosoží. Vtedy býva človek odhalený, odsúdený svojím hriechom, bezmocný a chudobný, nevidí cestu a nemá nádej, že môže pre Boha niečo urobiť. Vtedy prichádza Božie Slovo ako záchrana. Ten, kto prijíma Ježišove reči, prijíma Jeho samotného a s Ním Svätého Ducha a večný život!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.