Božia milosť - 8. júl - evs.sk

Zamyslenia

Božia milosť – 8. júl
8. júla 2023
Play

„Ale riekol mi: „Dosť máš na mojej milosti…“ 2. list Korintským 12:9

Náš starý človek ťažko prijíma fakt, že milosť je úplne postačujúca. Celý čas chce získať niečo navyše, o čo by sa mohol oprieť. Zdá sa, akoby sa celý náš svet mal zruinovať, keď nám Boh ukazuje, že nemáme nič, čo by nebolo nakazené hriechom. Ako to teda dopadne pred Božím súdom?

Boh sám na to odpovedal. Ak si našiel útočisko pri Ježišovi, Jeho milosť prikrýva celý tvoj život a to stačí. Nepotrebuješ nič iné.

Čo je milosť? Je to Božie milosrdné odpustenie všetkých tvojich hriechov. Milosť spôsobuje, že každý jednotlivý hriech zmizne. To platí aj pre hriechy, na ktoré si stále spomínaš a vrúcne si želáš, aby si ich nikdy nespáchal. Všetky tvoje hriechy sú ako hmla, ktorá zmizne, keď na ňu zasvieti slnko milosti. To sa stane, keď dôveruješ Ježišovi a tomu, čo pre teba urobil, Preto musíš uprieť zrak na to, čo trvá. Hriech už viac netrvá, ale Božia milosť áno.

Boh nedáva svoju milosť v obmedzenej miere. Nie, posiela ju ako dážď na svoje deti. Dáva milosť nad milosť. Nielenže z teba zoberie špinavé šaty, ale ťa zaodeje svojou spásou. Dáva ti spravodlivosť, ktorú Ježiš vydobyl svojím bezhriešnym, svätým životom. Boh ťa vidí, akoby si bol Ježiš. Robí to preto, že na Veľký piatok sa na Ježiša pozeral, ako keby si to bol ty.

Čo viac si môžeš želať ako odpustenie a Ježišov svätý život? Tieto dary sú také veľké, že všetko ostatné je v porovnaní s nimi bezvýznamné. Keď dostaneš každé duchovné požehnanie v nebeských sférach, tvoje malé obavy sa nepočítajú.

Preto sa musíš držať jedine Božej milosti. Všetko ostatné máš považovať za stratu a smeti. Mal by si vedieť, že keď si všetko dostal z milosti pri vstupe do Božieho kráľovstva, tak je to milosť, ktorá ťa drží až do tvojho posledného dňa. Preto vždy môžeš spievať: „Milosť, že ma našiel, milosť, že ma spasil, milosť, že ma priviedol do svojho domu.“

Zostaň na pevnom základe milosti; nesie ťa. Podoprie ťa. Ježiš za to ručí. Neplač za tým, čo ti chýba. Raduj sa zo svojho Zástupcu. Je to Baránok Boží, ktorému budeš ďakovať naveky.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.