Božie meno - 9. júl - evs.sk

Zamyslenia

Božie meno – 9. júl
9. júla 2023
Play

„Nebudeš brať meno Hospodina, svojho Boha, nadarmo; lebo Hospodin nenechá bez trestu toho, kto Jeho meno zneužije!“ Druhá kniha Mojžišova 20:7

Tak, ako si Boh zakladá na tom, aby bol naším Bohom, podobne si zakladá na svojom mene.

Zneužitie Božieho mena je veľký hriech. Ale žiaden iný hriech neberú ľudia na ľahkú váhu tak ako tento.

Aj kvôli najmenším veciam, úplne bezvýznamným, býva Božie meno veľmi často zneužívané. Netreba veľa, trošku hnevu, alebo nezdaru a už prichádza výkrik: Och, Bože!

Zneužívanie sa deje aj vtedy, keď namiesto slova Boh vkladá človek do vety iné vyjadrenia, ktoré narážajú na Boha. Vtedy to ’akože’ nie je zneužívanie Božieho mena. Ale v skutočnosti je to práve to.

Ľudia berú tento hriech na ľahkú váhu. My tým nič nemienime, hovoria. A to je pravda!

Práve to, že tým človek nič nemieni, ale aj tak prichádza s takýmito vyjadreniami, ukazuje, ako veľmi človek opovrhuje Bohom. Ukazuje to, ako Boh pre človeka málo znamená. Ak zneužívaš Božie meno v hocijakej podobe, mal by si s tým prestať!

Aj keď ľudia tento hriech neberú až tak vážne, Boh tak nerobí!

Považuje za vinného každého, kto tak koná.

Koho chceš poslúchnuť? Chceš počúvať ľudské výhovorky, alebo chceš poslúchnuť Toho, ktorý neznesie, aby Jeho meno bolo zneužívané?

Jednou vecou si buď istý: Boh svoje Slovo neberie späť!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.