Skúška časom - 7. júl - evs.sk

Zamyslenia

Skúška časom – 7. júl
7. júla 2023
Play

„Mohutné vody nemôžu uhasiť lásku, ani veľrieky ju neodplavia. Keby niekto chcel dať za lásku všetko bohatstvo svojho domu, iste by ním pohrdli.“ (Veľp 8:7)

Ak si slobodný, verím, že Boh má pre teba niekoho vybraného. V skutočnosti sa môžeš začať modliť za svojho budúceho manžela/manželku už dnes, aj keď ešte nevieš, kto to je. A možno to už vieš. V každom prípade sa môžeš začať modliť za svojho budúceho manžela alebo manželku.

Keď sa pozeráš na potenciálnych kandidátov, s ktorými by si mohol stráviť zvyšok života, a zvažuješ, kto by mohol byť rodičom tvojich detí a starým rodičom tvojich vnúčat, začni tu: Hľadaj zbožného človeka. Ešte lepšie je nájsť niekoho, kto je zbožnejší ako ty. Ale nevstúp do manželstva s niekým, kto nie je kresťan, pretože Biblia hovorí: „Neťahajte cudzie jarmo s neveriacimi, lebo čo má spravodlivosť spoločné s neprávosťou? Alebo aké je spoločenstvo svetla s tmou?“ (2K 6:14)

Manželstvo je dosť náročné. Nerob si ho ešte náročnejším tým, že si vezmeš neveriaceho človeka. Ty a tvoj manželský partner sa musíte vedieť spolu modliť a odovzdávať veci Pánovi spoločne. Potrebuješ niekoho, s kým môžeš hľadať silu u Boha. Keď sa raz zaviažeš k manželstvu, mal by to byť záväzok na celý život. Manželstvo by malo byť zámok – v tom najlepšom slova zmysle. Ak nie si ochotný prijať takýto záväzok, ak chceš experimentovať s manželstvom a potom sa možno rozviesť, ak to nebude fungovať, potom urob všetkým láskavosť a zostaň slobodný.

Modli sa o manželstvo a neponáhľaj sa. Biblia učí, že láska je trpezlivá (pozri 1 K 13:4). Niektoré páry sa chcú do manželstva ponáhľať. To nerob. Spoznajte sa navzájom. Biblia vyhlasuje: „Mohutné vody nemôžu uhasiť lásku, ani veľrieky ju neodplavia. Keby niekto chcel dať za lásku všetko bohatstvo svojho domu, iste by ním pohrdli.“ (Veľp 8:7) Ak je láska, ktorú k sebe s milovaným človekom prechovávate, skutočnou láskou, vydrží skúšku času.

Urob správne rozhodnutie a vezmi si správnu osobu.

 

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.