Boh spravodlivosti - 19. júl - evs.sk

Zamyslenia

Boh spravodlivosti – 19. júl
19. júla 2020

„Blahoslavený muž, ktorému Pán nepočíta hriech.“ (R 4:8)

Pred mnohými rokmi ma policajti zastavili kvôli prekročeniu povolenej rýchlosti v obytnej zóne. Na súde som priznal svoju vinu. Sudca bol priateľský a bolo na ňom vidieť, že mu je táto situácia nepríjemná. Nakoniec som ale dostal pokutu desať dolárov. Ak by ma nechal odísť bez pokuty, nebolo by to spravodlivé. Pokutu musel niekto zaplatiť. Buď ja, alebo niekto iný. Spravodlivosť koná v súlade s láskou. Boh lásky je zároveň aj Bohom spravodlivosti. Je to preto, lebo Boh miluje byť spravodlivý. Jeho spravodlivosť a Jeho láska sú vzájomne vyvážené a Jeho skutky a prejavy tak lásky, ako aj spravodlivosti sú zmysluplné.

Ak by Boh nepotrestal ľudí, ktorí páchajú zlo, Jeho láska by nebola skutočná. Jeho súd s páchateľmi zla, ktorých oddelí od spravodlivých, je prejavom opravdivej lásky. Potrebujeme sa pozerať na kríž a uvedomiť si temnú stránku Božieho rozsudku. Vyniesol ho pre nesmiernu lásku k nám. Obetoval svojho Syna, aby sme rozsudok nemuseli znášať my.

Modlitba dňa

Ty si najvyšší sudca, všemohúci Bože, a ja Ti ďakujem, že hoci som si nezaslúžil odpustenie, môj rozsudok bol zaplatený Tvojím milovaným Synom, Ježišom Kristom.

Billy Graham Evangelistic Association

Billy Graham

Billy Graham sa narodil v roku 1918 v USA. Vo svojich 15 rokoch svoj život odovzdal Bohu. Skrze evanjelizačné zhromaždenia zasiahol posolstvom o Ježišovi Kristovi viac ako 215 miliónov ľudí vo vyše 185 krajinách sveta.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.