Božia pomoc - 12. január - evs.sk

Zamyslenia

Božia pomoc – 12. január
12. januára 2023
Play

„Nevieš to? Nepočul si? Hospodin je večný Boh, ktorý stvoril končiny zeme; neustáva a neumdlieva, Jeho múdrosť nemožno vystihnúť. Ustatému dáva silu a rozhojňuje moc bezvládneho.“ Izaiáš 40:28 — 29

Nedokážeš rozmýšľať tak ako Boh, ale On ti môže zjaviť svoje myšlienky. Urobil to skrze Ježiša. Môže to urobiť aj tak, že ti na ceste, ktorou ťa vedie, pomôže pochopiť súvislosti. Inokedy ti zas neukáže, čo chce, aby si urobil. Vtedy sa môžeš umárať skúmaním Božej cesty a rozmýšľať nad mnohými možnosťami, no žiadna tvojmu znepokojenému srdcu neprináša pokoj.

Kedy sa naučíš prijímať, že existuje niečo, čomu nerozumieš? Existuje niečo, čo nedokážeš pochopiť bez ohľadu na úsilie, ktoré na to vynaložíš.

Môžeš však uctievať Toho, ktorého nechápeš. Ty a ja sme len prach a popol. Musíme sa v pokore skloniť pred múdrym a svätým Bohom. Dôležitejšie ako všetky odpovede, ktoré môžeš dostať, je, aby si Ho oslavoval a vyvyšoval.

Ako často si sa vyčerpával opakovaním otázok, na ktoré Boh neodpovedal? Je snáď za tvojimi otázkami obvinenie? Nie si spokojný s tým, že Boh všetkému rozumie. Ty to chceš pochopiť sám. Niekedy už nedokážeš ani premýšľať, a to je požehnaná situácia. Vtedy ti Hospodin môže prísť na pomoc so svojimi darmi.

On ustatému dáva silu a rozhojňuje moc bezvládneho. Nie je to preto, aby si musel pokračovať vo svojich otázkach. Nie, On ti chce pomôcť kráčať po ceste, ktorú pre teba vybral.

Máme tendenciu myslieť si, že kto má veľkú silu, dostáva viac. Ale nie je to tak. Božia pomoc nie je odmena za veľké úsilie. Pomoc je vždy z milosti.

Preto je dobré, keď si slabý a unavený. Vtedy Boh môže prísť so svojou pomocou. Nebude váhať. Nedáva šetrne. Nie, dostaneš novú silu a moc, až kým nedosiahneš zem, v ktorej sú všetky otázky zodpovedané a všetky tajomstvá odhalené.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.