Skúška duchovného charakteru - 3. júl - evs.sk

Zamyslenia

Skúška duchovného charakteru – 3. júl
3. júla 2024
Play

A teraz ma čaká veniec víťaza, ktorý mi položí na hlavu v deň svojho príchodu Pán, ten spravodlivý sudca. A nie iba mne, ale všetkým, čo túžobne očakávajú jeho príchod.“ 2Tim 4:8 (preklad NPK)

Ak by mal tvoj život dnes skončiť, mohol by si povedať ako apoštol Pavol: „Dobrý boj som dobojoval, beh dokonal, vieru zachoval“ (2Tim 4:7)? To neznamená, že si nikdy neurobil chyby. Skôr to znamená, že si pokračoval ďalej aj s nimi.

Mohol by si povedať: „Keď som bojoval tento duchovný zápas, utŕžil som niekoľko monoklov, ale bojoval som ďalej. Niekoľkokrát som bol zrazený na zem, ale nie porazený. Vždy som vrátil a zápasil ďalej?“

Vedel by si povedať: „Bežal som tieto duchovné preteky, niekoľkokrát som sa potkol, ale znovu som vstal a ešte viac sa snažil, aby som dobehol. Prešiel som celú dráhu. Zachoval som vieru?“

Ak to vieš povedať, potom zasľúbenie, o ktorom hovoril Pavol, je aj pre teba: „Už mi je pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi dá v onen deň Pán, ten spravodlivý sudca, a to nielen mne, ale aj všetkým, ktorí milovali Jeho zjavenie.“ (2Tim 4:8)

V tomto verši Pavol opisuje tých, ktorí sa s veľkým očakávaním tešia na návrat Ježiša Krista. Hovoril o veriacich, ktorí žijú život, čo oslavuje Boha a je spravodlivý pred Ním.

Tešíš sa na Kristov príchod? Tešíš sa na deň, keď sa vráti? Keď rozmýšľaš nad skutočnosťou, že Kristus sa môže každú chvíľu vrátiť, podskočí Ti trochu srdce od vzrušenia? Alebo sa topí v hrôze?

Je to dobrý lakmusový papierik tvojho duchovného charakteru, pretože ak žiješ správne pred Bohom, budeš vítať Kristov príchod.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.