Dom na skale - 11. január - evs.sk

Zamyslenia

Dom na skale – 11. január
11. januára 2023
Play

„Každý, kto počúva tieto moje slová a plní ich, podobný bude múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.“ Evanjelium podľa Matúša 7:24

Tento verš je vybratý z Ježišovho podobenstva, ktorým uzatvára svoju reč na vrchu. Rozpráva o dvoch druhoch postoja k Jeho Slovu u ľudí, ktorí Ho počuli.

Niektorí Jeho slová počúvajú, aby si ich zobrali za svoje, nasledovali ich a upravili si podľa nich život. U nich vykoná Božie Slovo to, na čo ho Boh poslal. Sú podobní rozumnému mužovi, ktorý stavia svoj dom na pevnom základe, ktorý vydrží, keď príde nečas.

Iní počúvajú Jeho slová a uspokoja sa bez toho, aby si podľa nich zariadili svoj život. U nich Slovo nespôsobuje nič, len si vytvárajú falošnú istotu, pretože zamieňajú to, čo vedia s tým, kým sú a myslia si, že im stačia vedomosti a poznanie. Je to nebezpečná forma sebaklamu. Sú podobní mužovi, ktorý stavia svoj dom na piesku. Keď príde nečas, dom padá a jeho pád je veľký – hovorí Pán Ježiš.

V týchto slovách používa Pán Ježiš Starú zmluvu. Tu je veľké tajomstvo: zariadiť si život podľa Ježišovho Slova je to isté, ako budovať na samotnom Ježišovi.

Pán Ježiš sám sa stáva základom pre človeka, ktorý prijíma Jeho slová do srdca a nasleduje ich. Takého človeka nezastihne Boží súd. „Záplavy veľkých vôd ho nedosiahnu.“ (Ž 32:6)

Ten, kto prijíma Ježišovo Slovo, prijíma samotného Pána Ježiša. U toho, kto napráva svoj život podľa Božieho Slova, spôsobuje Pán Ježiš všetko tak, aby v jeho živote bolo vidieť ovocie kresťana.

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.