Ospravedlnený - 3. november - evs.sk

Zamyslenia

Ospravedlnený – 3. november
3. novembra 2021
Play

„Ospravedlnení teda z viery máme pokoj s Bohom skrze svojho Pána Ježiša Krista.“ List apoštola Pavla Rímskym 5:1

Byť ospravedlnený, to je omnoho viac, ako byť oslobodený od trestu.

Ľudský súd môže oslobodiť vinníka od ďalšieho trestu, nazývame to omilostenie alebo amnestia. Ale súd nemôže nikdy ospravedlniť toho, kto sa priestupku dopustil. Byť ospravedlnený, to znamená byť nájdený bez viny. Človek sa predstavuje, ako keby nikdy žiadnu neprávosť nespáchal. „Boh nás vidí v Kristovi, ako keby sme nikdy nezhrešili.“ (Melanchton)

Vychádza to z toho, že Pán Ježiš dodržal požiadavky Božieho svätého zákona. Pán Ježiš urobil všetko, čo požiadavky zákona od nás ľudí vyžadujú. Naplnil všetko do najmenšieho detailu. Boh hovorí, že ten, kto dodržiava zákon, bude v ňom živý. (R 10:5) Tiež hovorí, že ten, kto dodržiava zákon, má právo na všetko požehnanie vo svojom živote do najmenších podrobností. (5M 28:2) Toto právo a požehnanie má Pán Ježiš.

Ale tomu dokonalému a bezhriešnemu Ježišovi sú pripočítané všetky naše hriechy. Všetko, čo sme spáchali a za čo nesieme zodpovednosť pred Bohom, musí niesť za nás On. To Ho doviedlo pod prísny Boží súd a trest za hriech. To Ho doviedlo do hrôzy smrti a zahynutia. Neexistovali žiadne poľahčujúce okolnosti, keď Pán Ježiš visel na kríži.

Ale keď to všetko dopadlo na Pána Ježiša – dopadlo to na človeka, ktorý naplnil zámer Božieho svätého zákona. Preto Pán Ježiš zvíťazil! Smrť Ho nemohla zadržať, pretože On mal právo žiť. Právo života patrí tomu, kto žije podľa Božích požiadaviek. Preto bol Pán Ježiš vzkriesený z hrobu na naše ospravedlnenie. A tak, ako bola našou vina a hriech, za ktoré niesol Pán Ježiš súd a trest, tak je našou spravodlivosť, ktorú Pán Ježiš vybojoval vo vzkriesení.

Touto spravodlivosťou sme slobodnými od našich hriechov. Nie zo skutkov, ale skrze vieru v Neho.

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.