Božie Slovo - 4. júl - evs.sk

Zamyslenia

Božie Slovo – 4. júl
4. júla 2022
Play

„… odetý do plášťa, zmáčaného krvou, a Jeho meno: Slovo Božie.“ Zjavenie Jána 19:13

Ježiš má mnoho mien; prostredníctvom nich Boh zjavuje, kto je Ježiš. Preto je dôležité dbať na to, ako Boh nazýva svojho Syna.

Ježiš dostal meno „Božie slovo“.

Nie je len spojený s Božím slovom; je s ním jedno. Aký je tvoj vzťah k Slovu, taký je tvoj vzťah k Ježišovi. Spoznávaš Ho skrze Slovo. Slovo o Ňom nielen hovorí, On je „Božie slovo“.

Ak chceš rásť v poznávaní Ježiša, musíš rásť v poznávaní Božieho slova. Skrze Slovo sa tvoje oči otvoria pre bohatstvo, ktoré je tam skryté. Keď nájdeš poklad múdrosti a poznania v Ňom, naplní ťa sila, odvaha a radosť.

Satan vie, že je to tak, preto sa všetkými spôsobmi snaží dosiahnuť, aby si zanedbával Božie slovo. Ak sa mu to podarí, vzďaľuješ sa Ježišovi. To je jeho skutočný zámer. Chce ťa oddeliť od Spasiteľa.

Preto ťa plní neochotou počúvať a čítať Božie slovo. Má spojenca v tvojej starej prirodzenosti, ktorá nechce, aby bola zničená, lebo to nastane, keď sa Božie slovo dostane do tvojej mysle a názorov.

Nesmieš sa vzdať nepriateľovi tvojej duše. Odolaj mu. Nedovoľ, aby ťa držal ďaleko od Slova. Pridŕžaj sa Slova. Vtedy budeš blízko Ježišovi a satan musí od Neho utiecť.

Je požehnaním vrátiť sa k Božiemu slovu. Je to spôsob obnovy zboru aj života jednotlivca. Si prekvapený? Už vieš, že vrátiť sa k Božiemu slovu znamená vrátiť sa k Ježišovi. Nikdy k Nemu neprichádzame zbytočne. Túži nás zahrnúť bohatstvom plným milosti a pravdy.

Hľadaj Ježiša v Slove! Nebudeš hľadať márne. Dá sa ti poznať.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.