Odstúpiť od našich myšlienok - 15. apríl - evs.sk

Zamyslenia

Odstúpiť od našich myšlienok – 15. apríl
15. apríla 2023
Play

„Nech bezbožný opustí svoju cestu a muž neprávosti svoje myšlienky, a nech sa obráti k Hospodinu, aby sa zmiloval nad ním, k nášmu Bohu, lebo On hojne odpúšťa.“ Izaiáš 55:7

Naše cesty nie sú Pánove cesty, naše myšlienky nie sú Pánove myšlienky.

Cesta, ktorou kráča väčšina ľudí, vedie do zahynutia, hovorí Pán Ježiš. Myšlienky, ktoré majú títo ľudia o Bohu, o kresťanstve a o tom, čo prináleží Bohu, sú klamom.

Tak vysoko, ako je nebo nad zemou, o toľko vyššie sú myšlienky Pánove ako naše.

Ak má byť človek spasený, musí sa obrátiť. Musí opustiť cestu, po ktorej doteraz kráčal a obrátiť sa k Pánovi Ježišovi so svojím hriechom. Vtedy sa dostáva na novú cestu.

Ale to nestačí. Musí tiež opustiť svoje myšlienky! Ak to nespraví, neopustí ani svoju starú cestu.

Nemôžeme prísť k Bohu a získať večný život, keď nasledujeme myšlienky, ktoré má človek o Bohu na základe svojej vlastnej prirodzenosti.

Všetko, čo by sme si takto mysleli o Bohu, o kresťanstve, o Božom kráľovstve, o kresťanskom živote, všetko by bolo mylné.

Musíme odstúpiť od našich myšlienok. Slovo ’opustiť’ vyjadruje aktivitu. Je to niečo, čo musíme spraviť. Musíme sa báť našich myšlienok o Bohu a o všetkom, čo Mu prináleží.

Vtedy bude naše srdce otvorené pre samotné Božie Slovo. V ňom – a len v ňom – stretávame Božie myšlienky.

Ten, kto opúšťa svoju cestu a svoje myšlienky, stáva sa skutočne novým. Stretáva milosrdného a milostivého Boha, ktorý mu dáva odpustenie hriechov a večný život.

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.