Pomazanie - 15. apríl - evs.sk

Zamyslenia

Pomazanie – 15. apríl
15. apríla 2019

„Keď bol v Betánii v dome Šimona Malomocného a sedel za stolom, prišla žena s alabastrovou nádobou drahocennej masti z pravej nardy. Rozbila alabastrovú nádobu a masť Mu vyliala na hlavu. Ale niektorí sa medzi sebou rozhorčene rozprávali: Načo bola táto strata masti? Lebo táto masť sa mohla predať za viac ako tristo denárov a (tie) dať chudobným. I dohovárali jej. Ale Ježiš povedal: Nechajte ju; čo ju zarmucujete? Dobrý skutok mi preukázala. Lebo chudobných vždy máte so sebou, a keď budete chcieť, budete im môcť dobre činiť; ale mňa nemáte vždy. Čo mohla, urobila: vopred mi pomazala telo na pohreb. Veru, hovorím vám: Kdekoľvek na celom svete bude sa zvestovať evanjelium, bude sa na jej pamiatku hovoriť aj o tom, čo urobila.“ (Mk 14:3-9)

„Aká strata!“ Toto je sťažnosť týkajúca sa toho, ako táto žena použila svoju drahú masť na pomazanie Ježiša. Ježiš to nechce počuť. Považuje analýzu našich činov čisto na základe nákladov a prínosov za nedostatočnú a skrachovanú. Aj keď mohli byť peniaze z predaja parfumu použité na mnohé dobré veci, Ježiš pokladá jej konanie za dokonale vhodné. Prečo? Pretože je to skutok uctievania. A vie, že život začína tým, čo uctievame.

Uctievaj nesprávne veci, a nič iné nevyjde úplne správne. Uctievaj ale živého Boha, ktorý sa za nás obetoval v Ježišovej obete, a máš nový zmysel toho, na čom záleží, a adekvátne si stanovíš v živote priority. Zrazu zistíš, že „strácaš“ svoj život na Ježišovi tým, že si ho odovzdal Jeho agende namiesto svojej vlastnej. To bude zahŕňať starostlivosť o spravodlivosť pre chudobných.

V protiklade s tým, čo sa niekedy predpokladá, Ježiš v tejto pasáži neminimalizuje našu zodpovednosť voči chudobným. V skutočnosti cituje 15. kapitulu Piatej knihy Mojžišovej, ktorá povzbudzuje k radikálnej štedrosti voči chudobným. Takáto štedrosť však plynie z uctievania Boha. Treba začať tým najdôležitejším! Postav Boha nado všetko ostatné ako jediné, čo si zaslúži tvoje uctievanie, a zistíš, že dávaš samého seba do najrôznejších nádherných spôsobov služby svetu.

Modlitba

Pane, príliš často uctievam nesprávne veci. Pomôž mi vidieť, že môj život má byť „stratený“ na Teba a až potom sa stane niečím krásnym, čo môžeš použiť v Tvojom svete. V Kristovom mene. Amen.

Timothy Keller

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.