Zachovávať prikázanie - 3. júl - evs.sk

Zamyslenia

Zachovávať prikázanie – 3. júl
3. júla 2022
Play

“Ak ma milujete, zachovávajte moje prikázanie. Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje; a kto mňa miluje, toho bude milovať môj Otec, aj ja ho budem milovať a vyjavím mu seba samého.” Evanjelium podľa Jána 14:15.21

Mnohí chápu tieto slová Pána Ježiša zle. Rozumejú im, akoby nás Pán Ježiš odkazoval k prikázaniam zákona a hovoril, že Ho milujeme vtedy, ak sme takí, ako to od nás vyžaduje zákon.

Ale Pán Ježiš tu nehovorí o zákone. Prikázaním v tomto význame je to, čo nám Pán Ježiš položil na srdce a týmto slovom charakterizuje aj svoje reči o sebe a svojom diele spásy.

Slovo zachovávať znamená: dávať pozor, strážiť cennú vec.

Keď sa človek začne pozerať pravdivo na seba a na svoj hriech, začne potrebovať Pána Ježiša. Vtedy sa pre človeka slová o Pánovi Ježišovi a o Jeho utrpení za naše hriechy stávajú tými najdôležitejšími a najdrahšími. Vtedy si chránime Pána Ježiša ako to najcennejšie, čo máme. Musíme za každú cenu vlastniť spasenie, ktoré je v Ňom.

O tomto hovorí Pán Ježiš.

Ak pre nás Pán Ježiš niečo znamená, znamená pre nás veľa aj Jeho Slovo. Je to ako s ľúbostným listom. Človek ho pozorne číta, dobre sa oň stará a pamätá si jeho obsah, pretože miluje človeka, ktorý ho napísal.

Láska k Pánovi Ježišovi sa preukazuje v tom, ako pozorne vnímame Jeho slová a ako si ich berieme k srdcu. Kto tak robí, miluje Pána Ježiša. A taký človek je milovaný Otcom a Pánom Ježišom a Ježiš sa mu zjavuje.

To nám ukazuje, kto dostáva Svätého Ducha do svojho srdca. “Ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo, a môj Otec bude ho milovať a prídeme k nemu a budeme prebývať neho.” (J 14:23)

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.