Buď závislý na Ňom - 9. apríl - evs.sk

Zamyslenia

Buď závislý na Ňom – 9. apríl
9. apríla 2021
Play

„Hovorím však: Žite podľa Ducha  a nebudete vykonávať žiadosti tela.“ (G 5:16)

Kráčať v Duchu Svätom je náročná a inšpirujúca skúsenosť, pretože spája aktivitu s oddychom. Kráčať znamená umiestňovať jednu nohu pred druhú. Ak to prestaneš robiť, už viac nekráčaš, ale nehybne stojíš. Kráčanie stále zahŕňa pohyb, progres a vedenie. Ak Duchu Svätému dovolíš žiť skrze teba Ježišov život, hriech ti viac nebude vládnuť. Je to žitie vierou, dôverou, žitie v závislosti na Bohu.

Ak sa pozeráme na vlastné zdroje, našu vlastnú silu, schopnosti, aké mal Peter, keď kráčal po vode, zlyháme. Kresťanský život nemôžeš žiť sám. Duch Svätý musí žiť v tebe a prejavovať sa skrze teba. Žiť pre Krista je každodenná skúsenosť. Je to neprestajná závislosť na Božom Duchu. Je to viera v Jeho vernosť.

Modlitba dňa

Pane, tak často som kráčal sám, namiesto toho aby som kráčal v Tvojom Duchu. V Ježišovom mene sa modlím, aby si dnes viedol moje kroky.

Billy Graham

Billy Graham sa narodil v roku 1918 v USA. Vo svojich 15 rokoch svoj život odovzdal Bohu. Skrze evanjelizačné zhromaždenia zasiahol posolstvom o Ježišovi Kristovi viac ako 215 miliónov ľudí vo vyše 185 krajinách sveta.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.