Všetko, čo vyžaduje - 6. január - evs.sk

Zamyslenia

Všetko, čo vyžaduje – 6. január
6. januára 2023
Play

„Ježiš jej riekol: Či som ti nepovedal: Ak budeš veriť, uvidíš slávu Božiu?“ (J 11:40)

Ak si mladý muž alebo žena, ktorý s niečím nesúhlasí, alebo sa nachádzaš v zúfalstve hotový pohádať sa, venuj mi svoju pozornosť. Moja odpoveď sa týka tvojich snov a časti tvojho make-upu, ktorý sa volá „viera“. Všetko, čo Boh od kohokoľvek vyžaduje pri podniknutí prvého kroku voči Nemu a voči úplnému sebanaplneniu, je viera − viera, ktorá v Jeho Slove učí, že Boh ťa miluje, že si od Neho bol kvôli hriechu odcudzený, že Ježiš Kristus zomrel na kríži pre teba, že keď sa osobne pred Bohom vzdáš a prijmeš Ho za svojho Pána a Spasiteľa, môže ťa zvnútra navonok zmeniť.

Modlitba dňa

Tvoje Slovo, Nebeský Otče, mi prináša skrze Ježiša Krista nádej a spásu − preráža mi cestu cez malomyseľnosť života a pripomína mi, že ma miluješ!

Billy Graham

Billy Graham sa narodil v roku 1918 v USA. Vo svojich 15 rokoch svoj život odovzdal Bohu. Skrze evanjelizačné zhromaždenia zasiahol posolstvom o Ježišovi Kristovi viac ako 215 miliónov ľudí vo vyše 185 krajinách sveta.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.