Čakaj na Pána - 1. jún - evs.sk

Zamyslenia

Čakaj na Pána – 1. jún
1. júna 2023
Play

Chváľte sa Jeho svätým menom! Nech sa raduje srdce tých, čo Hospodina hľadajú! Dopytujte sa na Hospodina a na Jeho silu, hľadajte ustavične Jeho tvár!“ Ž 105: 3,4

Hieronym, jeden z raných kresťanov, povedal: „Ignorovať Bibliu znamená ignorovať Krista.“ Jób raz povedal: „Vo svojej hrudi uschovávam slová Jeho úst.“ Jeremiáš povedal: „Keď sa vyskytli Tvoje slová, zjedol som ich, Tvoje slová boli mi radosťou a útechou môjmu srdcu.“ Aby sme mohli čítať Bibliu, potrebujeme „tichý čas“. Kresťanskí študenti sa často pýtajú: „Ako si udržujete svoj duchovný život? Čo robíte pravidelne?“ Hovorím im o svojom „tichom čase“. Niektoré dni je to skoro ráno, inokedy neskoro ráno, niekedy až večer. Bez toho by bol môj kresťanský život divočinou. Izaiáš povedal: „Ale tí, čo očakávajú Hospodina, dostávajú novú silu, vznášajú sa na krídlach ako orly, bežia, a neslabnú, chodia, a neustávajú“ (Iz 40:31). Získaj silu ako orly, tak ako odporúčal prorok. Vyhraď si každý deň čas, počas ktorého môžeš stráviť pár minút sám s Bohom.

Modlitba dňa

Drahý Pane, uč nás vyčkávať na Teba, aby sme mohli spoznať Tvoju silu.

Billy Graham

Billy Graham sa narodil v roku 1918 v USA. Vo svojich 15 rokoch svoj život odovzdal Bohu. Skrze evanjelizačné zhromaždenia zasiahol posolstvom o Ježišovi Kristovi viac ako 215 miliónov ľudí vo vyše 185 krajinách sveta.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.