Naplnenie duchovných potrieb - 2. jún - evs.sk

Zamyslenia

Naplnenie duchovných potrieb – 2. jún
2. júna 2023
Play

Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy…“ Mt 28:19

Kresťanské misie sú medzi agresívnymi hnutiami v histórii unikátne. Kresťanstvo vo svojej pravej podstate nemá sebecké motívy, nepotrebuje presadzovať žiadny systém, jeho motivácia nie je v zisku. Jeho jedinou prácou je „hľadať a spasiť to, čo bolo zahynulo.“ Nič viac, nič menej. Slová „apoštol“ a „misionár“ znamenajú to isté: „ten, ktorý je vyslaný“. Slovo apoštol je z gréčtiny; a slovo misionár pochádza z latinčiny.

Nová Zmluva je kniha o misiách. Evanjeliá hovoria o Ježišových misijných úspechoch a Skutky apoštolov rozprávajú o misijnom snažení apoštolov. Učeníci boli vyslaní do sveta silou vzkriesenia a evanjelium malo dosah na ľudí žijúcich vo svete. Peter išiel do Lodu, Jaffy, Antiochie, Babylonu a Malej Ázie. Ján išiel do Samárie, Efezu a do miest v Stredomorí. Tomáš precestoval ďalekú Indiu. Pavol, vrstovník raných misionárov, využíval cesty postavené Rímom, aby rozniesol po ríši evanjelium. Dnes je dopyt po misionároch väčší ako kedykoľvek predtým! Svet je rozlohou čoraz menší, no neustále sa zväčšuje počet obyvateľov. Žijeme vo svete protichodných, mätúcich názorov! Žijeme vo svete zložitých problémov! No čo je najdôležitejšie, žijeme vo svete zúfalých duchovných potrieb.

Modlitba dňa

Otče, pomôž mi byť svetlom v tomto svete plnom tmy, pripraveným na každú príležitosť podeliť sa o Tvoju lásku s tými, ktorí majú veľké duchovné potreby.

Billy Graham

Billy Graham sa narodil v roku 1918 v USA. Vo svojich 15 rokoch svoj život odovzdal Bohu. Skrze evanjelizačné zhromaždenia zasiahol posolstvom o Ježišovi Kristovi viac ako 215 miliónov ľudí vo vyše 185 krajinách sveta.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.