Zdroj sily pre Cirkev - 29. november - evs.sk

Zamyslenia

Zdroj sily pre Cirkev – 29. november
29. novembra 2021
Play

„Preto sa potešujte vospolok a povzbudzujte navzájom, ako aj robíte.“ (1 Tes 5:11)

Je vzrušujúce vidieť deti objaviť niečo, čo dospelí považujú za samozrejmosť. Napríklad ako keď prvýkrát ochutnajú zmrzlinu alebo vidia sneh, či keď prvýkrát kráčajú po piesku. V ich nadšení znovuobjavíme aj to svoje.

Rovnako je to s pravou duchovnosťou. Ak kresťan vedie život, ktorý nie je z pohľadu nového veriaceho srdečný, potom niečo nie je v poriadku. Oni nás potrebujú. Ale rovnako potrebujeme my ich. Prečo? Znovuobjavíme veci, ktoré považujeme za samozrejmé. Noví veriaci potrebujú zrelších veriacich, aby ich upevnili. A zrelší veriaci potrebujú nových veriacich, aby ich vzpružili. V kresťanskom živote môžeme začať považovať veci za samozrejmé. Možnože niektoré veci si nevychutnávame natoľko, ako by sme mali.

Noví veriaci sú zdrojom sily pre Cirkev a sú tiež zdrojom sily nových veriacich. Niektoré cirkevné zbory rastú tak, že sa k nim pridávajú veriaci z iných cirkví. Náš cirkevný zbor napríklad rastie primárne z toho, že nám narastá počet nových veriacich.

Verím tomu, že Kristus zomrel za celý svet a ktokoľvek v Neho uverí, môže mať odpustené hriechy. Mojou úlohou je kázať evanjelium a pozývať ľudí k Ježišovi Kristovi. A v tom budem pokračovať aj naďalej.

Nový veriaci potrebuje nadovšetko priateľa. Nepotrebuje odborníka na Bibliu. (Ak si odborníkom na Bibliu, o to lepšie. Ale nový veriaci to nepotrebuje.) Jednoducho potrebuje niekoho, kto mu ukáže, ako vyzerá skutočný žijúci dýchajúci kresťan.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.