Posilnenie skrze evanjelium - 24. január - evs.sk

Zamyslenia

Posilnenie skrze evanjelium – 24. január
24. januára 2023
Play

„Tomu však, ktorý vás môže utvrdiť podľa môjho evanjelia a podľa zvesti o Ježišovi Kristovi… Jemu, jedinému múdremu Bohu, sláva skrze Ježiša Krista naveky. Amen.“ List Rímskym 16:25, 27

Keď ťa Boh chce posilniť, robí to zvesťou o Ježišovi Kristovi. Boh používa slovo o kríži. Božia sila, ktorá ti dáva novú silu, nie je nejaká neosobná moc.

Evanjelium je živé a účinné Božie slovo. Evanjelium vytvára v tvojom srdci vieru. Aj zvesť o Ježišovi podobne prispieva k tvojej viere. Keď ťa Boh posilňuje, robí to tak, že utvrdzuje tvoju vieru.

Pozoruhodné je, že keď tvoja viera rastie, vtedy sa ňou vôbec nezaoberáš. Ježiš napĺňa tvoju myseľ a nikdy ťa neunaví počúvať o Ňom.

Keď čínskeho vodcu študentov prepustili po desiatkach rokov, ktoré strávil v čínskych väzniciach, povedal, že ten čas bol pre neho ako medové týždne s Ježišom. Mohol to povedať, pretože Boh je Bohom, ktorý nás dokáže posilniť evanjeliom.

Pavol nazýva evanjelium svojím evanjeliom. Božie evanjelium sa stalo jeho evanjeliom. Boh mu ho prinášal znova a znova.

V mnohých skúškach a zápasoch zakúsil jeho moc. Preto končí svoj dôležitý List Rímskym tak, že poukazuje na zvesť, ktorá môže jeho priateľov viesť celou cestou až k cieľu.

Evanjelium nestratilo svoju moc. Je schopné posilniť ťa po celý zvyšok života. Preto máš dôverovať slovu o Ježišovej krvi. V tejto krvi si očistený a oslobodený od všetkých hriechov. Ježišova krv je platbou za teba. Bol si kúpený krvou. Cena, ktorú Ježiš za teba zaplatil, ťa posilňuje vo všetkých trápeniach.

Keď v tvojom srdci žije evanjelium, rozozvučí sa hymna vďaky uprostred tmy, trápenia a bezmocnosti. Už viac nepochybuješ. Boh je jediný múdry Boh aj v tvojom živote. Zachránil tvoju dušu a chce ťa zvesťou o Ježišovi posilňovať až do konca.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.