Čo ťa zaťažuje? - 13. august - evs.sk

Zamyslenia

Čo ťa zaťažuje? – 13. august
13. augusta 2021
Play

„Preto aj my, keďže máme toľký oblak svedkov okolo seba, zložme všetko, čo nám je na ťarchu, i hriech, ktorý nás tak ľahko opantáva, a buďme vytrvalí v zápase, ktorý máme pred sebou.“ (Žid 12:1)

Keď cestujem, zvyčajne si zoberiem oveľa viac vecí, než potrebujem. Kufre na kolieskach sú skvelé – pokiaľ nenarazíš na koberec či asfalt. Preto je moja filozofia nasledovná: ak to nedokážeš uniesť, nemal by si to so sebou brať. Váha ma spomaľuje.

Táto pravda platí aj v kresťanskom živote. Ak bežíš preteky, a niekto sa ťa pevne drží, pomôže ti to preteky vyhrať?

Keď Boh povedal Abrahámovi, aby opustil svoju krajinu a rodinu, Abrahám si so sebou vzal svojho synovca Lóta, ktorý pre neho predstavoval závažie duchovnej smrti. Lót sa s Abrahámom pohádal a napokon to viedlo k rozdeleniu.

Podobne ako Abrahám máme vo svojich životoch vzťahy, ktoré nás v pretekoch života zraňujú. Preto musíme pravidelne prehodnocovať svoje vzťahy a zodpovedať si otázku: „Je pre mňa tento vzťah dobrý? Pomáha mi tento človek napredovať, alebo ma spomaľuje? Pomáha mi tento vzťah rásť, alebo ma ubíja?“

Preteky potrebujeme behať so zbožnými ľuďmi, ktorí nás povzbudzujú, nie s bezbožnými, ktorí nás spomaľujú. Preto si hľadaj zbožných priateľov. A čo je ešte dôležitejšie, buď zbožným priateľom.

List Židom v 12:1 nám vraví: „Preto aj my, keďže máme toľký oblak svedkov okolo seba, zložme všetko, čo nám je na ťarchu…“ V ťarche je rozdiel. Hriech je hriech. No potom je tu ešte záťaž. A to, čo je záťažou pre jedného človeka, nemusí byť nevyhnutne záťažou pre niekoho iného. Môžeš povedať: „Pozri, tento kresťan robí to a ono a je v poriadku. Prečo to nemôžem robiť ja?“ Ty nie si ten človek. Možno to na daného človeka nepôsobí rovnako, ako by to pôsobilo na teba.

Existuje niekto alebo niečo, čo ťa spomaľuje? Zlož nabok záťaž a hriech, ktorý ťa brzdí.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.