Istota spásy - 12. august - evs.sk

Zamyslenia

Istota spásy – 12. august
12. augusta 2021
Play

„Preto aj môže dokonale spasiť tých, čo skrze Neho pristupujú k Bohu…“ List Židom 7:25

Prečo je tak ťažké veriť, že som naozaj spasený? Lebo môj kresťanský život je slabý a váhavý a neprestajne ma obviňuje. Môžem byť Božím dieťaťom, keď som taký, aký som? Môžem byť znovuzrodený, keď v sebe cítim tak málo sily nového života? Niekoľkokrát som sa už pevne rozhodol, že sa veci musia zmeniť. Snažil som sa aj napraviť svoje cesty. Ale nevidím žiadnu trvalú zmenu. Hneď potom, ako som sa rozhodol, sa zdalo, že sa veci zlepšujú. Krátko nato však bolo všetko ako predtým. Zároveň však poznám iných kresťanov, ktorí môžu rozprávať o napredovaní a víťazstve. Preto si kladiem otázku: Som skutočne Božie dieťa? Áno, mnoho úprimných kresťanov sa to pýta. Ak to jasne nepochopia, tak ich budú trápiť nebiblické myšlienky, čo skutočne znamená patriť Pánovi Ježišovi. Božie dielo je dokonané. Väčšina ľudí sa na tom zhodne. S Bohom a Jeho dielom je všetko v poriadku. Problém je v tom, čo máme robiť my. Nádherné je, že Boh dokončil nielen celé svoje dielo, dokončil aj všetky tvoje diela. Nezostalo nič, čo by si mal urobiť ty. Božie slovo hovorí, že Ježiš zachraňuje celkom a v plnom rozsahu. Nezískal pre nás len čiastočnú spásu. Je to tak, že keď sa na seba dívame v jasnom a prenikavom svetle pravdy, vyzerá to s nami zle. Zároveň platí, že čohokoľvek sa Ježiš dotkne, mení na úspech. Čo chcel? Chcel byť zdrojom večného a dokonalého spasenia pre hriešnikov. Aj sa ním stal. Boh Ho vzkriesil z hrobu. Otec tým prehlásil Ježišovo dielo za dokonané. Uprostred svojej slabosti to dielo vlastníš, ak sa k Ježišovi utiekaš. On ručí za teba. Preto môžeš smelo pozdvihnúť hlavu a povedať: Som spasený. Ježiš ma spasil úplne a celkovo!

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.