Daj pozor! - 7. máj - evs.sk

Zamyslenia

Daj pozor! – 7. máj
7. mája 2023
Play

„Daj pozor na seba a na učenie. V tom zotrvávaj, lebo keď to budeš činiť, aj sám seba zachrániš, aj tých, čo ťa počúvajú. Prvý list apoštola Pavla Timoteovi 4:16

Toto je trojité upozornenie s dvojitým zasľúbením.

V prvom rade sú to slová pre kazateľov, farárov, misionárov a tých, ktorí majú svoje životné povolanie v službe Pánovi.

Ale tiež sa to týka všetkých kresťanov, pretože my sme všetci povolaní k službe Pánovi a k tomu, aby sme o Ňom svedčili iným ľuďom.

Daj na seba pozor!

V takomto okamihu strácame vieru sami v seba. Obávame sa všetkého, čo z nás vychádza. Stávame sa pozornými, a neprichádza do úvahy, žeby sme sa vyvyšovali nad iných. Dať na seba pozor, to je to isté, ako poznať sám seba.

Daj pozor na učenie!

Učenie, to je Božie Slovo. Ale tento výraz je použitý vo význame, aby sme dali pozor na správne zachovávanie svedectva, ktoré svedčil Boh o svojom Synovi. Dať pozor na učenie, to v prvom rade znamená dať pozor na to, aby sme boli závislí od Pána Ježiša. Najdôležitejšie je, aby človek vložil svoju dôveru v Krista a v Jeho zástupné dielo. Okrem toho je potrebné celé Božie Slovo, ktoré nachádzame v Biblii.
V tom zotrvávaj!

Toto upozornenie je rovnako dôležité ako dve predošlé. Nikdy sa nebudeme nachádzať v situácii, kedy už nebudeme musieť dávať pozor na seba a na učenie. To, či vydržíme, to nie je také samozrejmé.

Preto to musíme zobrať vážne, najmä v súčasnej dobe, keď mnoho hlasov volá po nových veciach. Nič nemôže nahradiť to, že dávame pozor na seba a učenie.

Kto tak robí, má na svojej strane Božie zasľúbenie o tom, že sám bude spasený a bude aj nástrojom na spásu iných.

Všetci sú zajedno v tom, že my kresťania musíme zachrániť ďalších ľudí pre Pána. Ale len niektorí si uvedomujú, že to môžeme spraviť jedine spôsobom, ktorý nám ukazuje Boh!

Nasledujme tieto tri upozornenia! Vtedy zažijeme aj zasľúbenia!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.