Počúvanie Boha - 23. jún - evs.sk

Zamyslenia

Počúvanie Boha – 23. jún
23. júna 2023
Play

„Sviecou mojim nohám je Tvoje slovo a svetlo mojim chodníkom.“ (Ž 119:105)

Dnes je veľa ľudí, ktorí hovoria, že počujú Boží hlas, ktorý im hovorí, aby urobili to alebo ono. Musíme si však uvedomiť, že Boh nikdy nebude protirečiť svojmu slovu. Vždy nás bude viesť podľa toho, čo hovorí Biblia.

Niektorí ľudia prichádzajú s chabými koncepciami, ako napríklad: „Nie sme manželia, ale Boh nám povedal, že je v poriadku mať sex.“ Mohol by som ich uistiť, že Boh to nepovedal, pretože vo svojom Slove hovorí: „Nescudzoložíš“ (2M 20:14). Boh nebude protirečiť svojmu Slovu.

Povedzme, že si dúfal, že ti niekto napíše. Stojíš pri okne a čakáš, čo sa zdá ako večnosť, kým príde poštový doručovateľ. Konečne prichádza a ty sa rútiš k svojej poštovej schránke. Hľadáš ten list. Možno je od niekoho, do koho si zamilovaný. Možno je to odpoveď na žiadosť o zamestnanie. Možno je to niečo, čo si si objednal poštou. Možno si vyhral v lotérii.

Ale predstav si toto. Čo keby si dostal ručne písanú správu, ktorú by ti poslal Boh? Nosil by si ju niekoľko týždňov vo vrecku a otvoril by si ju, až keď by si na to mal čas? Pochybujem. Pravdepodobne by si hneď roztrhol obálku, aby si si ju prečítal, pretože by si si pomyslel: Páni, Boh sa mi prihovoril! Čo mi chce povedať?

Biblia je napísaný list od Boha. Mnohí z nás ju nosia pri sebe. Máme ju v rôznych farbách a veľkostiach. Máme ju v rôznych prekladoch. Niektorí z nás ju majú dokonca v smartfónoch alebo tabletoch. Ale nikdy ju nečítame. A predsa je to list od Boha pre nás. Ak chceš, aby k tebe Boh hovoril, otvor si Jeho Slovo.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.