Dôsledok našich rozhodnutí - 11. november - evs.sk

Zamyslenia

Dôsledok našich rozhodnutí – 11. november
11. novembra 2023
Play

„Pretože nenávideli poznanie, nevyvolili si bázeň pred Hospodinom.“  (Pr 1:29)

Každý deň robíme rôzne rozhodnutia – od toho, čo si oblečieme, až po to, čo budeme jesť. Ale to, čo si oblečieme alebo čo zjeme, nie sú najdôležitejšie rozhodnutia v živote, hoci niektoré z našich rozhodnutí budú mať vplyv na náš pás.

Na druhej strane, niektoré rozhodnutia, ktoré robíme, sú veľmi dôležité, dokonca nám menia život, napríklad to, akú kariéru si zvolíme alebo za koho sa vydáme. Ale najdôležitejšou voľbou zo všetkých je to, či budeš nasledovať Ježiša Krista. To ovplyvní nielen tvoj život na zemi, ale aj tvoj život vo večnosti.

V Biblii nájdeme príbehy ľudí, ktorí sa rozhodli dobre aj zle. Mojžiš sa rozhodol radšej pomáhať svojim hebrejským spoluobčanom, ako si užívať bohatstvo a moc Egypta. Jozef sa rozhodol odolať náklonnostiam Pótifarovej manželky. Daniel sa rozhodol nejesť jedlo z kráľovho stola. Všetky tieto rozhodnutia boli dobré a viedli k úžasným výsledkom.

Čítame však aj príbehy niektorých ľudí, ktorí sa v živote rozhodli zle. Adamova zlá voľba ho stála rajskú záhradu, Ezávova voľba ho stála prvorodenstvo a voľba kráľa Saula ho stála kráľovstvo.

Boh nám ukáže, čo by sme mali robiť a akou cestou sa vydať, ale voľbu nakoniec necháva na nás. Dal nám slobodnú vôľu. A aj keď sa nerozhodneme, aj to je samo osebe voľba.

Rozhodnutia, ktoré urobíme dnes, neovplyvnia len nás, ale môžu ovplyvniť aj naše deti, vnúčatá atď. Ak urobíš správne rozhodnutia a zanecháš zbožný odkaz, ovplyvní to ľudí okolo teba. Ak urobíš nesprávne rozhodnutia a zanecháš bezbožný odkaz, aj to bude mať vplyv. Účinky sa prejavujú ďalej a ďalej, v dobrom aj v zlom.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.