Držme sa toho, čo je napísané - 3. júl - evs.sk

Zamyslenia

Držme sa toho, čo je napísané – 3. júl
3. júla 2021
Play

„On bol vrahom ľudí od počiatku a nestál v pravde, lebo niet v ňom pravdy. Keď hovorí lož, hovorí zo svojho vlastného, pretože je luhár a otec lži.“ Evanjelium podľa Jána 8:44

Satanove zbrane sú lož, predstieranie a pretvárka. Satan nemôže použiť pravdu! Musí používať lož, inak nemá úspech. Stále musí skrývať svoj skutočný zámer, aby napredoval. V okamihu, keď sú on a jeho zámery odhalené, zostáva bezmocný a musí sa vzdať. Tieto veci vychádzajú jasne na povrch v pokúšaní Pána Ježiša. Ale nachádzame to aj v prvom pokúšaní. (1M 3:1–6)
„Či naozaj riekol Boh?“ spýtal sa had Evy. V pôvodnom texte sa dajú tieto slová pochopiť aj ako potvrdenie: Určite Boh povedal! Nie je to žiadna náhoda, ale ukážka spôsobu, akým išiel satan na Evu. Opakuje po Bohu a predstiera, že chce potvrdiť Eve Božie slová. Eva ešte nepočula Boha rozprávať, Božie slová mala sprostredkované svojím mužom. Jej bezprostredný dojem, ktorý musela mať z hadových slov, bol, že Boh jej chce niečo povedať prostredníctvom hada. A to bol samozrejme diablov zámer, aby jeho slová na ňu takto pôsobili. Pod zásterkou potvrdzovania Božieho Slova sa hadovi darí dostať Evu od Božieho Slova preč. Darí sa mu zatiahnuť Evu do diskusie o tom, čo Boh v skutočnosti povedal – do diskusie, ktorá sa končí Eviným záverom, že Boh nemohol mieniť to, čo povedal. Nemôže byť predsa nebezpečné jesť zo stromu poznania! V tomto okamihu bol pád už veľmi blízko. Tým istým spôsobom to diabol skúšal na Pána Ježiša. Ale Pán Ježiš spravil to,
čo mala urobiť aj Eva, ale nespravila to. Pán Ježiš sa celý čas držal toho, čo bolo povedané a napísané. Skrze to prinútil satana, aby sa odhalil a ukázal svoj skutočný zámer. Vtedy sa začína satanova porážka. Božie Slovo je pravda. Pán Ježiš sa modlil: „Posväť ich v pravde, – Tvoje slovo je pravda.“ (J 17:17) Nenechajme sa nikdy zatiahnuť do diskusie o tom, čo Boh povedal, ale držme sa toho, čo je napísané! Vtedy uvidíme satana a jeho pokušenia v pravom svetle. A vtedy nad ním vyhráme.

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.