Aký bude tento rok? - 1. január - evs.sk

Zamyslenia

Aký bude tento rok? – 1. január
1. januára 2022
Play

„Lebo u Teba je prameň života…“ Žalm 36:10

Aký bude tento rok?

To vie len Boh. Takto by znela jednoduchá odpoveď. V určitom zmysle je to pravda. Ale aj tak vieme viac o tom, čo tento nový rok prinesie, než sme v skutočnosti ochotní pripustiť. Vo svojom vnútri vieme veľmi dobre, že nemáme žiadnu zbraň, ktorú by sme mohli použiť proti všetkému zlu, ktoré je vo svete okolo nás.

Väčšina ľudí skúša utiecť z tejto reality tak, že ju odmieta. Ale každý, kto sa skláňa pred pravdou – a to sú všetci tí, ktorí sa skláňajú pred tým, čo hovorí Božie Slovo o nás ľuďoch – má ťažkosti pripustiť, že je to tak.

A tak si človek uvedomuje: Ak má byť tento rok dobrý, potrebujem nový život! A všetci, ktorí už tento život získali, si uvedomujú, že tento život musí byť obnovovaný!

Otázka teda znie: Kde získam ’nový život’? A kde si tento ’nový život’ obnovím?

U Pána Ježiša!

U Neho je prameň života. A v Ňom je ten prameň. Či bude tento rok pre nás dobrý, to záleží na našom vzťahu k Pánovi Ježišovi.

Priznanie, že svoj život sami len svojimi silami nezvládame, nazýva Božie Slovo „smäd“. Je to ako na púšti. Ten, kto nedostáva vodu, zomiera.

Ak si toto uvedomuješ, Pán Ježiš ti hovorí: „Ak niekto žízni, nech príde ku mne a napije sa“. (J 7:37)

Ak počúvneme túto radu, náš rok bude dobrý. Pretože u Pána Ježiša je to najdôležitejšie, čo potrebujeme: odpustenie hriechov, večný život, Svätý Duch, požehnanie v malých aj veľkých veciach a všetko, čo potrebujeme na to, aby sme žili ako kresťania.

Pán Ježiš je prameň!

Začnime svoj rok u Neho!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.