Duchovné priority - 13. august - evs.sk

Zamyslenia

Duchovné priority – 13. august
13. augusta 2022
Play

Ale Ježiš mu povedal: „Nie! Písmo hovorí: „Nielen chlebom žijú ľudia, ale každým slovom, ktoré vychádza z Božích úst.” (Mt 4:4)

Počas svojho pokúšania na púšti mohol Ježiš, ktorý je Boh, povedať: „Odíď, satan!” a Satan by odišiel. Ježiš mal nad diablom moc a autoritu. On to však neurobil.

Namiesto toho, keď k nemu diabol prišiel a povedal: „Ak si Syn Boží, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby!” (Mt 4:3) Ježiš citoval Božie slovo.

Povedal: „Nie! Písmo hovorí: Nie samým chlebom bude človek žiť, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích.” (verš 4) Tu je podstata toho, čo Ježišovi hovoril satan: uprednostňuj fyzické pred duchovným.

Tomuto pokušeniu čelíme neustále. Diabol k nám príde a pošepne nám: „Hej, potrebuješ sa trochu zabaviť. Vieš, že sa môžeš hrať teraz a zaplatiť neskôr. Neboj sa následkov. Bohu to nevadí. Budeš v poriadku. Môžeš mi dôverovať.”

Biblia nám však hovorí, že diabol je klamár a otec lži (pozri J 8:44).

Niekedy si ľudia pokazia život tým, že uprednostňujú fyzické veci pred duchovnými. Stávajú sa posadnutými a dovolia, aby sa pre nich veci stali dôležitejšími než Boh.

Je skvelé mať vzťah, ale nestavaj vzťah nad Boha. A je fajn mať kariéru, ale nestavaj svoju kariéru nad Boha. Takže slovami: „Nie samým chlebom bude človek žiť, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích.” Ježiš jednoducho poukázal na to, že by sme mali mať v poriadku svoje duchovné priority. Hovoril, že Boha musíme klásť na prvé miesto.

Daj teda Bohu vo svojom živote miesto, ktoré mu právom patrí. A keď k tebe diabol príde s pokušením, cituj Božie slovo.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.