Evanjelium - 19. august - evs.sk

Zamyslenia

Evanjelium – 19. august
19. augusta 2022
Play

“Veď ja sa nehanbím za evanjelium (Kristovo): lebo mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu, predne Židovi, (potom) aj Grékovi.” List apoštola Pavla Rímskym 1:16

Čo je evanjelium? Nie je to len hocaká reč o Božej milosti. Môžeme povedať veľa pekných slov o milostivom Bohu, o tom, že nás miluje a my sa Ho nemusíme báť. Ale to nie je evanjelium a nevedie to človeka do spoločenstva s Bohom.

Evanjeliom nie je ani hocaká reč o Pánovi Ježišovi. O Pánovi Ježišovi môžeme hovoriť veľa, napríklad ako o našom vzore, ako o Tom, kto nám chce pomôcť so všetkými vecami, ktorý môže spraviť zázrak a podobne. Ale aj tak sme nevyslovili evanjelium.

Evanjelium, to je jasná správa o tom, že Boží Syn sa stal človekom. Je to zvesť o konkrétnych skutkoch, ktoré naplnil pre našu spásu.

Tam, kde sa zvestuje, že sa Boží Syn stal človekom a vstúpil do nášho sveta, zobral na seba trest za naše hriechy a trpel za ne svojou krvou, kde je zvestované, že Boží Syn naplnil celý zákon namiesto nás a kvôli nám – tam sa zvestuje evanjelium.

Evanjelium charakterizujú najmä dve veci. Zvesť o Zástupcovi, a zvesť o tom, že zdarma dostávame všetko.

Ten, kto počuje takú zvesť, je účastný na Božej moci, ktorá pracuje v našich srdciach k spáse.

Spása, to neznamená len stať sa kresťanom, ale znamená to dosiahnuť cieľ v dokonalom Božom kráľovstve.

V slove o Pánovi Ježišovi sa stávam objektom, ktorý Božia moc vedie do spoločenstva s Ním, a ďalej ma spaseného vedie skrze tento svet až k dosiahnutiu cieľa!

Ak sa pýtaš, ako môžeš zažiť Božiu moc, toto si zober za svoje!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.