Ja som váš dobrý pastier - 27. júl - evs.sk

Zamyslenia

Ja som váš dobrý pastier – 27. júl
27. júla 2021
Play

„…po spravodlivých cestách vodí ma pre svoje meno.“ Žalm 23:3

Toto je svedectvo človeka, pre ktorého je Pán pastierom. Tieto slová sa týkajú všetkých, ktorí veria v Pána Ježiša a ktorým Pán Ježiš hovorí: Ja som váš dobrý pastier. Ak je niečo, čo je jasné kresťanovi, tak je to fakt, že my sami nenájdeme tú správnu cestu životom. Od mladosti sa pýtame: Ako zistím, čo je Božia vôľa v mojom živote? Kde ma chce Pán použiť? Ako sa vyhnem nebezpečenstvám a pokušeniu? Tieto a podobné otázky nie sú o nič menej aktuálne ani v staršom veku. Vtedy je dobré zastaviť sa, aby sme dovolili Pánovi viesť nás po ceste, po ktorej máme kráčať, ktorá sa v Božom Slove nazýva cestou spravodlivosti. Pán nikdy nezamýšľal, aby sme my sami uskutočňovali Jeho plány v našich životoch. Túto úlohu zobral na seba a chce, aby sme s tým počítali. Nerobí to kvôli tomu, aby sme boli počestní. A nerobí to ani preto, aby sme boli takí, akými by sme mali byť. Robí to kvôli svojmu menu. „Pre svoje meno veď ma a sprevádzaj ma.“ (Ž 31,4) Znamená to, že Pán sám chce uskutočniť všetky plány a myšlienky, ktoré má s nami. On bude dávať pozor na to, aby sa naša noha nepošmykla a nedovolí, aby sa naša noha klátila. (Ž 121:3) Nemá teda žiadnu požiadavku na nás? Áno, je to požiadavka pokory – aby sme zložili svoje veci na Neho a dôverovali Mu. „Pokorných vedie podľa práva, pokorných vyučuje svojej ceste.“ (Ž 25:9) Preto sa môžeš smelo spoľahnúť na Pána Ježiša! Vtedy bude aj On bdieť nad tebou a všetky Jeho myšlienky a plány s tebou sa naplnia.

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.