Podriadenosť starším ľuďom - 28. júl - evs.sk

Zamyslenia

Podriadenosť starším ľuďom – 28. júl
28. júla 2021
Play

Podobne mladší, poddaní buďte starším. 1. list Petra 5:5

Je veľkým požehnaním, keď sa človek riadi Božím slovom. Zamysli sa nad slovami Biblie, ktoré zmenili smer tvojho života. Spôsobili, že konáš inak, ako si bol dovtedy zvyknutý. Nenaplnia ťa zvláštnou radosťou, keď potom pri čítaní alebo kázni na ne narazíš? Tvoj život je s nimi spojený. Okúsil si požehnanie, ktoré k nim Boh pripojil. Zriedka sa stane, že sa náš rozum zhodne s Bohom. Toto platí, aj keď hovoríme o podriadenosti starším ľuďom. Často sa zdá, že ich rady obmedzujú a zastavujú pokrok a rast. A predsa, poddanosť starším prináša nádherný pokoj. Spočíva v tom, že si požehnaný. Vždy si požehnaný, keď nasleduješ Božie slovo. Možno pri spomienkach budeš namietať. Môže sa zdať, že cena podriadenosti starším je privysoká. Potom si v nebezpečenstve, keď zabúdaš, že Božie cesty sú vyššie ako tvoje. Písmo hovorí, že ak sa pokoríš pred Bohom a ľuďmi, On ťa časom povýši. Nezriedka sa stáva, že Boh dovolí, aby sa to stalo ešte v tomto živote. Medzi nami sú starší ľudia, ktorí v očiach sveta nie sú veľkí ani dôležití, ale Boh ich povýšil. My, ktorí ich poznáme, sme o tom presvedčení. Boh im je nablízku nádherným spôsobom. A existuje väčšie povýšenie? O jednej veci sa nedá pochybovať: ten, kto sa teraz pokorí, bude vo večnosti povýšený. Hovorí to Božie slovo. Neslávna minulosť plná hriechu ťa nesmie zastaviť pred tým, aby si sa vrátil k Pánovmu svedectvu. Milosť ťa znovu dvíha a kladie tvoje nohy na kráľovskú cestu požehnania, ktoré prichádza, keď nasleduješ Božie slovo. Požehnané slovo svieti uprostred temného sveta: „Podobne mladší, poddaní buďte starším.“ Nasleduj ho a budeš požehnaný!

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.