Jediná cesta k spáse - 19. október - evs.sk

Zamyslenia

Jediná cesta k spáse – 19. október
19. októbra 2023
Play

„A nieto spasenia v nikom inom, lebo nebolo dané pre ľudí iné meno pod nebom, v ktorom by sme mali dôjsť spasenia.“ (Sk 4:12)

Podľa prieskumu z roku 2021 viac ako 60 % ľudí vo veku 18 – 39 rokov, ktorí uviedli, že sa narodili ako kresťania, verí, že Ježiš, Budha aj Mohamed nás môžu priviesť na cestu spasenia. Vypovedá to o tom, že nerozumejú tomu, čo hovorí Biblia. Ježiš sa odlišuje od každého iného náboženského vodcu a každého proroka a guru. Skutky apoštolov 4:12 nám hovoria: „A nieto spasenia v nikom inom, lebo nebolo dané pre ľudí iné meno pod nebom, v ktorom by sme mali dôjsť spasenia.“

Dobrú správu nedokážeme  oceniť naplno, kým nepoznáme zlú správu, a tou zlou správou je, že podľa Božieho Slova „Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej“ (R 3:23). Každý z nás porušil Božie prikázania.

Musíme ľuďom povedať, že sú hriešnici. Viem, že niektorým ľuďom je to nepríjemné. V zásade viem, že to nie je príjemné ani niektorým kazateľom. Ale tak to hovorí Biblia. A aby sme sa zmierili s Bohom, musíme činiť pokánie (pozri Sk 2:38).

Slovo „pokánie“ je vojenský termín, ktorý znamená obrat. Je to zmena smeru. Ak sme utekali od Boha, začneme namiesto toho utekať k Bohu. Nehanbi sa povedať ľuďom, že sú hriešnici. Neboj sa ľuďom povedať, že musia činiť pokánie.

Ježiš to vyjadril veľmi jasne: „Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.“ (J 14:6) Ak by ma do neba mohol dostať akýkoľvek iný náboženský vodca, prečo by potom Boh poslal svojho vlastného Syna, Ježiša Krista, aby prišiel na Zem trpieť a zomrieť na kríži?

Neexistoval iný spôsob, ako splniť spravodlivé Božie požiadavky. Ježiš Kristus je jediná cesta k Otcovi. Akékoľvek posolstvo, ktoré tomu odporuje, nie je pravým evanjeliom.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.