Jedine Ježiš - 23. apríl - evs.sk

Zamyslenia

Jedine Ježiš – 23. apríl
23. apríla 2022
Play

Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána.“ (1K 1:9)

Otázkou ostáva: „Ako môže byť Boh spravodlivý – to znamená, že je vo svojej prirodzenosti pravdivý sám k sebe a pravdivý vo svätosti –, a napriek tomu ospravedlniť hriešnika? Pretože každý človek musí niesť svoje vlastné hriechy. Celé ľudstvo bolo vylúčené z pomoci, keďže každý jeden človek bol nakazený rovnakou chorobou. Jediné riešenie bolo, že nevinná strana dobrovoľne zomrie fyzicky a duchovne namiesto nás pred Bohom. Táto nevinná strana by mala na seba vziať odsúdenie, trest a smrť, ktoré prináležia človeku. Kde sa však taký jednotlivec nachádza? Na Zemi taký určite nebol. Existovala len jedna možnosť. Boží Syn bol jedinou osobou vo vesmíre, ktorá mala vo svojom vlastnom tele kapacitu niesť hriech sveta. Jedine Boží Syn bol nekonečný, a preto bol schopný zomrieť za nás všetkých.

Modlitba dňa

Pane Ježiši, Boží Baránok, s hlbokým obdivom Ti ďakujem za lásku, ktorá Ti umožnila ochotne trpieť a zomrieť na kríži za môj hriech.

Billy Graham

Billy Graham sa narodil v roku 1918 v USA. Vo svojich 15 rokoch svoj život odovzdal Bohu. Skrze evanjelizačné zhromaždenia zasiahol posolstvom o Ježišovi Kristovi viac ako 215 miliónov ľudí vo vyše 185 krajinách sveta.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.