Nebeské tajomstvo - 10. apríl - evs.sk

Zamyslenia

Nebeské tajomstvo – 10. apríl
10. apríla 2022
Play

„… bývať budem v dome Hospodinovom dlhé časy.“ (Ž 23:6)

Aké bude nebo? Rovnako ako je pre nás tajomstvom peklo, je pre nás tajomstvom aj nebo. Verím však, že Biblia učí, že nebo existuje. Je ním jedna z hviezd? To neviem. Dokonca o tom nemôžem ani premýšľať. Biblia nám o tom nič nehovorí. Verím, že tam hore vo vesmíre, kde je tisíc miliónov galaxií, každá s priemerom stotisíc svetelných rokov alebo viac, nám Boh môže nájsť nejaké miesto pre nebo. Nerobí mi starosti, kde to bude. Viem, že to bude tam, kde je Ježiš. Kresťania nemusia chodiť znechutení, zronení a so zohnutými ramenami. Zamysli sa nad tým – radosť, pokoj, odpustenie, ktoré ti dáva, a neskôr tiež nebo.

Modlitba dňa

Čomukoľvek čelím, Pane, moje srdce sa raduje vo vedomí jeho konečnej destinácie – neba –, kde s Tebou budem žiť večne!

Billy Graham

Billy Graham sa narodil v roku 1918 v USA. Vo svojich 15 rokoch svoj život odovzdal Bohu. Skrze evanjelizačné zhromaždenia zasiahol posolstvom o Ježišovi Kristovi viac ako 215 miliónov ľudí vo vyše 185 krajinách sveta.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.