Ježiš nás miluje - 29. jún - evs.sk

Zamyslenia

Ježiš nás miluje – 29. jún
29. júna 2022
Play

„Ježiš Kristus… ktorý nás miluje, ktorý nás svojou krvou oslobodil od našich hriechov.“ Zjavenie Jána 1:5

Existujú slová, ktoré sa kresťanovi nikdy nezunujú. Prinášajú do jeho života bohatstvo a plnia ho radosťou.

Ježiš Kristus nás miluje. Tieto slová sú kľúčom pre nás, aby sme pochopili Ježišov život. Majú aj kľúč k najhlbším veciam srdca.

Poháňala Ho láska. ,,… a keďže miloval svojich, ktorí boli na svete, dokonale im preukázal lásku.“ Prvé, s čím sa Jeho priatelia stretli, bola Ježišova láska; a bola tiež to posledné. Po vzkriesení ich opäť zahrnul prúdom svojej lásky.

Ježiš chce, aby si vedel, že ťa miluje. Skrze svoje Slovo ťa vedie do mnohých okolností, ale v prvom rade ťa uisťuje o svojej láske. Raduje sa, keď vieš, že ťa miluje.

Môže byť zdravé dívať sa dopredu. Pre kresťana je dobré, keď je realistický. Božie slovo nás nenecháva na pochybách, že nás čakajú zápasy a problémy. Napriek tomu si musíš dávať pozor, aby tvoju myseľ nepremohli skúšky, ktoré ťa čakajú. Odpočívaj vo viere, že ťa cez ne Pán prevedie a nech ti slovo o Ježišovej láske dáva slobodu konať!

Nik a nič ťa nemôže oddeliť od Kristovej lásky. Obklopuje ťa za každých okolností. Ponesie ťa až do neba. Keď uvidíš Ježišovu tvár, budeš premožený. Budeš Ho chváliť na veky vekov.

Ježišova láska je jedno s Jeho krvou. Práve krv je znakom, ktorý odstráni všetky tvoje pochybnosti, že si pre Neho vzácny. Keď si to uvedomíš, s vďačnosťou sa pred Ním skloníš.

Nikdy nedokážeš pochopiť hĺbku Ježišovej lásky. Ale na tom nezáleží, len keď ťa obklopuje. Znamená to, že tvoje hriechy už nie sú na tebe. Niekto iný ich odňal. Zároveň si oblečený do čistého a svätého rúcha spásy. Spolu so všetkými veriacimi si nevestou Ježiša Krista. Čoskoro príde na nebeských oblakoch, aby ťa priviedol domov.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.