Pôsobenie Svätého Ducha - 28. jún - evs.sk

Zamyslenia

Pôsobenie Svätého Ducha – 28. jún
28. júna 2022
Play

“On mňa oslávi, lebo z môjho vezme a bude zvestovať vám.” Evanjelium podľa Jána 16:14

Tu čítame, čoho sa týka pôsobenie Svätého Ducha. Jeho úlohou je urobiť známym a osláviť Pána Ježiša medzi nami. Nemôžeme veriť v Pána Ježiša sami zo seba. Nie sme vstave porozumieť Božiemu Slovu a veriť mu. A ani nie sme vstave vyznať pravdu o sebe samých a prísť k Pánovi Ježišovi so svojím hriechom.

Nielenže sme kvôli našim hriechom stratili úctu pred Bohom, ale stratili sme aj samotnú schopnosť mať Boha v úcte. Preto Otec povolal svojho Svätého Ducha, aby nám pomohol ku spáse tým, že bude prebývať v našom srdci.

Medzi konaním obidvoch Radcov, ktorých máme, je tesné spojenie. V starozmluvnej dobe ešte nebolo Božieho Syna, ktorý by bol prišiel v tele a Jeho dielo ešte nebolo dokonané. Stalo sa to až vtedy, keď zomrel ako človek za naše hriechy a vstal z hrobu. Ale ľudia boli spasení aj vo vtedajšej dobe. Vierou v Toho, ktorý mal prísť. Mohlo sa to stať len cez ustanovenia a úrady, ktoré Boh ustanovil v Izraeli. Vtedy bolo pôsobenie Ducha spojené s týmito nariadeniami.

Ale takých, ktorí vzali Božie Slovo vážne a prišli k viere a k životu skrze tieto nariadenia, bolo len niekoľko. Väčšina zostala odpadnutým ľudom. Avšak tí, ktorí sa nechali spasiť a sklonili sa pred Bohom, dostali Božieho Ducha aj v starozmluvnej dobe. Vidíme to aj zo všetkých modlitieb o Božom Duchu, ktoré nachádzame v Knihe Žalmov.

Aj pohania sa na tom mohli podieľať, ale museli sa poddať nariadeniam, ktoré dal Boh Izraelu.

Boh dal sľub, že jedného dňa sa toto všetko zmení. Hneď, ako bude dielo prvého Radcu dokonané, bude možné pre každého človeka na zemi dostať Svätého Ducha vierou v Neho.

Pre nás je tento sľub splnený. Duch Svätý môže meno Pána Ježiša osláviť aj medzi nami!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.