Modlitba zameraná na ovocie - 7. august - evs.sk

Zamyslenia

Modlitba zameraná na ovocie – 7. august
7. augusta 2022
Play

“Nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste šli a prinášali ovocie a vaše ovocie aby zostávalo, tak aby vám Otec dal, čokoľvek by ste v mojom mene prosili od Neho.” Evanjelium podľa Jána 15:16

Kto prišiel k viere, je vyvolený Pánom Ježišom. Božia vyvoľujúca milosť k nám neprišla len tak zo vzduchu, prišla k nám v zvesti. Táto zvesť, to nie sú slová zákona. Slová zákona sú Božím Slovom tak isto ako slová evanjelia, ale zákon nás vedie k sebapoznaniu, napomína nás, odsudzuje a zabíja, a to všetko preto, aby sme cítili potrebu pre slová evanjelia o Pánovi Ježišovi a prijali ich.

Evanjelium – zvesť, ktorá zjavuje Božiu spásonosnú lásku v Ježišovi Kristovi – je prostriedkom milosti. Božia vyvoľujúca milosť koná skrze evanjelium. Keď evanjelium vstúpi do srdca človeka, Pán Ježiš si ho vyvoľuje, aby Mu patril.

Preto hovorí Pán Ježiš všetkým svojim veriacim: “Nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vyvolil vás.”

My, ktorí sme vyvolení Pánom Ježišom, sme Ním vyvolení prinášať ovocie. Je to ovocie, ktoré trvá. Čo do nášho srdca vchádza skrze Pánovo Slovo a čo Pán Ježiš v nás dokázal svojím Slovom vykonať, nás nasleduje do Božieho kráľovstva.

Kresťan, ktorý prináša ovocie, vzdáva česť Bohu. Pán Ježiš hovorí, že Otec je vyvyšovaný tým, že prinášame hojné ovocie. Hovorí tiež, že ovocie ukazuje, že sme Jeho učeníci.

Preto dal Pán Ježiš výnimočné zasľúbenie tým, ktorí prinášajú ovocie. K Otcovi sa môžeme v Ježišovom mene modliť za čo chceme a Pán Ježiš sľubuje, že Pán nám dá všetko, o čo v Jeho mene prosíme.

Tento sľub hovorí, že čokoľvek by sme potrebovali na to, aby sme prinášali trvácne ovocie, môžeme Boha odvážne prosiť. A spokojne môžeme dôverovať, že to dostaneme.

Nie je dané obmedzenie pre naše modlitby, čo sa týka prinášania ovocia pre Pána.

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.