Veda a viera - 30. jún - evs.sk

Zamyslenia

Veda a viera – 30. jún
30. júna 2022
Play

„Odhaľuje, čo je hlboké a skryté, pozná, čo je v temnote, a svetlo prebýva pri ňom.“ (Dan 2:22)

Skutočnosť je taká, že veda a viera sa navzájom dopĺňajú, a medzi skutočnou vedou a náboženstvom nie je žiaden konflikt. Spolu dávajú najlepší základ pre zdravú vieru a odvahu pre každodenný život. Keď Galileo, otec modernej vedy, objavil, že Zem sa točí okolo Slnka, namiesto predstavy, že Slnko obieha okolo Zeme, určití náboženskí vodcovia boli závažne rozrušení, pretože sa držali inej teórie. Napokon sa s tým zmierili.

Od toho dňa sme šťastne prišli na to, že skutočná veda je zlučiteľná s hlbokou náboženskou vierou. Kresťanstvo preto môžeme označiť termínom – nadvedecké. Za vedou sa nachádzajú hlavné cesty, ktoré vedú k pravde. Ježiš Kristus bol učiteľom duchovných právd, a tieto pravdy nám odovzdáva, keď s Ním máme fungujúci vzťah.

Modlitba dňa

Ďakujem, Otec, za zjavenie Tvojej lásky, keď si dal svojho milovaného Syna, aby za mňa zomrel. Tento Boží zázrak nikdy žiadna veda neobjaví ani neprekoná!

Billy Graham

Billy Graham sa narodil v roku 1918 v USA. Vo svojich 15 rokoch svoj život odovzdal Bohu. Skrze evanjelizačné zhromaždenia zasiahol posolstvom o Ježišovi Kristovi viac ako 215 miliónov ľudí vo vyše 185 krajinách sveta.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.