Ježišov pokoj - 28. júl - evs.sk

Zamyslenia

Ježišov pokoj – 28. júl
28. júla 2022
Play

„Toto som vám povedal, aby ste mali pokoj vo mne. Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet.“ Evanjelium podľa Jána 16:33

Božie dieťa má pokoj s Bohom skrze vieru v Ježiša. On je náš pokoj. Priniesol pokoj svojou krvou. Žiadna moc nedokáže narušiť tento pokoj, pokiaľ žijeme v úzkom vzťahu s Ním.

Pokoj v Ježišovi má niekoľko aspektov. Ježiš chce, aby Jeho priatelia mali pokoj aj uprostred búrky a ťažkostí.

Veľa vecí môže byť proti nám. Môžu vychádzať z nás samých aj od iných. Možno si myslíme, že sa podmienky vyvíjajú nepriaznivo, ale nie je v našich silách zmeniť ich vývoj.

Áno, je to pravda, keď Ježiš hovorí: Na svete máte súženie.

Budeme mať súženie aj v deň, keď nastane otvorené prenasledovanie.

Vtedy bude človeka stáť veľa, že je kresťan. Mnohí pod tlakom a hrozbami Ježiša zaprú. Bude ťažké byť odvážny.

Čo máme robiť?

Musíme sa utiekať do Ježišovho pokoja. To znamená, že v Ňom nájdeme útočište.

Ježiš je plný pokoja, ktorý z neho vyžaruje. Je to preto, že je v dokonalom súlade s Božou vôľou. Ježiš vedie svoj ľud do tohto pokoja. Robí to tak, že je naším Zástupcom a Vykupiteľom. To, čo chýba nám, máme u Neho v hojnosti.

Ježiš je súčasne naším príkladom. Učí nás, že je dôležitejšie mať pokoj s Bohom než s ľuďmi. Máš sa poddávať len Božej vôli.

Keď to Ježiš urobil v Getsemane, spočinul na Ňom pokoj, ktorý spôsobil, že ľudia cúvli od strachu.

Bez ohľadu na to, čím musíš prejsť, máš podiel na Ježišovom víťazstve. Nesmieš stratiť odvahu. Dokonca ak ťa Hospodin vedie aj cez oheň, nespáli ťa. Bratia kresťania, ktorí žili pred nami, išli v ústrety smrti so spevom. Nik nebol schopný vziať im ich pokoj. Podporovaní Ježišovým pokojom a víťazstvom prešli cez konečnú hranicu a dosiahli cieľ.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.