Predchodca - 29. júl - evs.sk

Zamyslenia

Predchodca – 29. júl
29. júla 2022
Play

On musí rásť, a ja sa umenšovať.” (J 3:30)

Izrael už dlho nepočul o Bohu. Od vydania poslednej starozákonnej knihy, Malachiáša, až kým sa  objavil Ján, uplynulo štyristo rokov. Len sa nad tým zamysli. Izrael, ktorý bol tak zvyknutý na prorokov, zázraky a anjelov, nepočul Boha 400 rokov.

Potom sa zdanlivo z ničoho nič, ale presne načas podľa Božieho plánu, objavila pestrá postava: Ján Krstiteľ.

Ján bol predchodcom Ježiša Krista. Bol to radikál, revolucionár. A každý chcel vidieť a počuť Jána. Biblia hovorí: Celé Judsko vychádzalo k nemu, aj všetci Jeruzalemčania; vyznávali svoje hriechy a on ich krstil v rieke Jordáne.” (Mk 1:5)

Bol významnou osobnosťou. Staroveký židovský historik Jozefus v skutočnosti napísal viac o živote a službe Jána Krstiteľa ako o Ježišovi Kristovi.

Ján mal jednoduchú úlohu – pripraviť cestu pre Pána.

Bol posledným a najväčším zo starozákonných prorokov. Ježiš o ňom povedal: „Hovorím vám: Medzi narodenými zo žien nieto väčšieho nad Jána…“ (L 7:28). Prečo bol teda Ján najväčší? Jedine Ján bol priamym ohlasovateľom a predchodcom Ježiša. Jeho veľkosť bola priamym dôsledkom jeho blízkosti ku Kristovi.

Napriek tomuto veľkému povolaniu vo svojom živote a širokej popularite bol Ján veľmi skromný človek. Dalo by sa povedať, že Jánovým mottom bolo: „On musí rásť, a ja sa umenšovať.” (J 3:30) Presne chápal, aká je jeho úloha. Jeho poslaním bolo ustúpiť z cesty a pripraviť ľudí pre Ježiša.

A to je aj naše poslanie.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.