Pohostinnosť - 27. február - evs.sk

Zamyslenia

Pohostinnosť – 27. február
27. februára 2023
Play

„Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo ňou niektorí – nevedomky – pohostili už anjelov.“ List Židom 13:2

Božie Slovo dáva dôraz na to, aby sme boli pohostinní. Patrí to k životu kresťana.

Byť pohostinný, to znamená mať otvorený domov. Božie Slovo zdôrazňuje zvlášť dve veci.

Po prvé, nech je domov otvorený pre Boží ľud. Po druhé, nech je otvorený pre osamelých, bezmocných a tých, ktorí sa nedokážu odplatiť za dobro, ktoré dostávajú.

Pohostinnosť, to neznamená pripravovanie hostín. Mnoho kresťanských domovov je týmto zničených. Ide o výborné jedlo a často aj o silné nápoje. A tak nie je prirodzené rozprávať sa o veciach Pánových. Nie je potom vôbec prirodzené pozývať k sebe tých, z ktorých neplynú žiadne výhody. Takéto hostiny a rôzne večierky spôsobujú svetskosť a zabíjajú pohostinnosť.

Niečo úplne iné je otvoriť svoj domov pre biblické skupinky, modlitebné stretnutia, pre rozhovory o Božom Slove a iné aktivity, ktoré patria do Božieho kráľovstva.

Všetky domovy, ktoré prijímajú Božie Slovo, sú obrovským požehnaním.

Neznamená to, že pohostinnosť spočíva len v prijímaní kresťanov. Naopak, je veľmi dôležité, aby domov bol otvorený aj pre tých, ktorí sú v núdzi a majú potrebu prísť.

Práve takéto domovy musíme mať, aby sme mali dosah aj na tých, ktorí nie sú kresťanmi.

Ale musíme si dávať pozor na to, aby sme nehovorili o veciach, pri ktorých sa cítia trápne, a aby sme neboli príliš dotieraví.

To, čo si získava ľudí, je dobré srdce. Máme byť prirodzení a ľudskí, pripravení robiť iným ľuďom dobro. Za každú cenu sa musíme vyhnúť aj náznakom ohovárania a rozprávania zlých vecí o iných ľuďoch.

Najdôležitejšie však je, že žijeme s Pánom Ježišom a navzájom s ostatnými tak, že to ovplyvňuje ducha a náladu domova.

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.