Čo je ovocie kresťana? - 27. júl - evs.sk

Zamyslenia

Čo je ovocie kresťana? – 27. júl
27. júla 2022
Play

“…a každú, ktorá prináša ovocie, čistí, aby viac ovocia prinášala.” Evanjelium podľa Jána 15:2

Konáre na strome, ktoré neprinášajú ovocie, sa dobre vyvíjajú a často vyzerajú silné. Naopak, konáre, ktoré prinášajú ovocie, sú mnohokrát slabé a vyzerajú úboho. Na nich to nie je konár, ale ovocie, ktoré sa rozvíja.

Tento obraz používa Pán Ježiš. Ratolesť, ktorá je na Ňom a prináša ovocie, je čistená Otcom, aby prinášala viac ovocia. Keď záhradník orezáva vínny kmeň a zredukuje ratolesti, vyzerá to dosť nemilosrdne. Podobne to môže vyzerať vtedy, keď Boh očisťuje kresťana.

Boh sa nezaujíma o to, aby sme sa rozvíjali my, ako kresťania. Všetka naša produktivita neznamená pre Neho nič, ak neprináša ovocie. Pán chce, aby bolo v popredí ovocie, nie my.

Čo je ovocie?

V podstate sa na to dá odpovedať jedným slovom: Pán Ježiš! Je to jasné aj z rozprávania o vínnom kmeni.

V Biblii máme aj slovo, ktoré jednoducho a jasne hovorí, čo ovocie je: “láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť”. (G 5:22)

Rozpráva sa tu o rozpoložení mysle. Ale nerozpráva sa tu o mysli, ktorú sme dostali pri narodení. Rozpráva sa tu o mysli, ktorá sa nachádza len u samotného Pána Ježiša a prichádza do nášho srdca, keď Jeho myslenie môže prebývať v nás a vládnuť nám. (F 2:5)

Láska, o ktorej sa tu hovorí, je vlastná Božia láska – tá, ktorú ukázal, keď poslal svojho Syna – láska Božia, ktorá je nám rozliata v srdciach skrze Ducha Svätého. (R 5:5)

Kresťan, ktorý prináša ovocie, sa správa k blížnemu s takouto láskou. Sprevádza ju predivné požehnanie a ľudia pociťujú potrebu za takého kresťana ďakovať Bohu.

V takýchto kresťanoch sa napĺňa Ježišovo slovo o ľuďoch, ktorí kvôli nim velebia nebeského Otca.

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.