Vzdaj sa seba samého! - 19. máj - evs.sk

Zamyslenia

Vzdaj sa seba samého! – 19. máj
19. mája 2021
Play

„Lebo čo nebolo možné zákonu, nakoľko bol mdlý pre telo, (to vykonal ) Boh, keď v podobe hriešneho tela a pre hriech poslal svojho Syna a hriech v tele odsúdil.“ List apoštola Pavla Rímskym 8:3

Keď sa človek rozhodne, že zoberie vážne svoj vzťah k Božím príkazom a zákazom a bude podľa nich žiť, zažije takú zdrvujúcu skúsenosť o sebe, až ho to pokúša, aby sa vzdal!

Kdekoľvek sa pozrie, všade v sebe vidí hriech. Nielenže nevládze žiť podľa Božích prikázaní, ale nemá na to ani vôľu. Nachádza toľko nepravdy, malých podvodov a úbohosti v sebe, že si hovorí: Som pokrytec, pre mňa nie je nádej! Ale tieto veci sú svedectvom o tom, že Boží zákon naň pôsobí tak, ako má.

Zámerom zákona je práve to, aby sme stratili aj tú najmenšiu vieru v seba.

My kresťania prežívame tieto veci stále dookola. Stratiť vieru v samého seba sa človek nenaučí raz a navždy. Musí sa to stále obnovovať. Je to dôvodom toho, že veľa kresťanov chodí v kruhu, vzdychá, sťažuje sa a neodváži sa nahlas povedať, ako sa v skutočnosti majú. Ale Boh má odpoveď.

To, čo je nemožné pre zákon, spravil Boh! Stalo sa to, keď poslal svojho vlastného Syna na svet a v bezhriešnom tele Pána Ježiša Krista odsúdil na Golgotskom kríži hriech, ktorý je v nás, v našom tele.
To, čo by si mal robiť, ale nedokážeš, a to, kým by si mal byť, ale nie si – to ti daroval Boh ako dar v tvojom Spasiteľovi Ježišovi Kristovi!

Vzdaj sa seba samého! Môžeš to spraviť len jedným spôsobom: nájdi si svoje útočište v Pánovi Ježišovi a dôveruj Mu!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.